Information från NIKOLA
-studieresa till Kroatien tillsammans med Senior Alert och Socialstyrelsen


 


Kroatien intresserade av Nikolas arbete och utveckling av vården kring blåsdysfunktion i Sverige!

Den 7 december var Nikola, Senior alert och Socialstyrelsen inbjudna till ett seminarium i Kroatien och Zagreb för att berätta om Sveriges arbete med att utveckla arbetet kring personer med blåsdysfunktion. Bakom inbjudan stod Business Sweden och projektet ”SymbioCare - Health by Sweden” tillsammans med Kroatiska Folkhälsmyndigheten och Sveriges ambassad i Kroatien. Genom ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan Sverige och Kroatien kan länderna hjälpas åt i de utmaningar som finns med bla en åldrande befolkning. Inom vissa områden ligger Kroatien längre efter och inkontinensområdet är ett – som de behöver reformera mer, exv. hantering och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Under seminariet berättade Socialstyrelsen (Marianne Lidbrink och Eva Lejman) om svenska modellen med öppna jämförelse och Senior alert (Kristina Malmsten) om arbetet med kvalitetsregister i Sverige och synnerhet modulen kring Blåsdysfunktion (som Nikola och Senior alert utvecklat tillsammans). Från Nikola deltog Anders Engelholm som berättade om Nikola.nu och kvalitetsprogrammet, Svenska modellen utifrån strukturen i ”Klara Krav” vid upphandling av inkontinenshjälpmedel samt förskrivarstöd som används på flera håll i Sverige.

Seminariet var mycket uppskattat och de Kroatiska deltagarna var särskilt imponerade av alla offentliga data som Öppna jämförelser och Senior alert genererar och de öppna och fria stöd och verktyg till vårdpersonal som Nikola.nu erbjuder.

Anders Engelholm MAS Sundsvall


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson