MAS syns och hörs!

 
Uppdaterad 2016-07-01

Riksföreningen för medicinskt ansvariga syns och hörs allt mer på den nationella arenan. I allt mer omfattning efterfrågas vår kompetens och kunskap i utvecklingsarbeten från olika myndigheter. Detta ser vi i styrelsen som mycket stimulerande och en av våra huvuduppgifter att ses och höras..

Nedan finns en rad artiklar, brev, kontakter m.m. som vi i styrelsen haft/varit inblandade i de senaste åren.

Vill Du som läsare veta mer, ta då kontakt med någon i styrelsen.

Debattartikel Dagens medicin om den kommunal vården våren 2009

Debattartikel Dagens medicin om dokumentation våren 2008

Debattartikel Dagens medicin om ledarskap hösten 2009

Artikel om dialog om tvångsåtgäder i demensvården våren 2010

Brev till Socialstyrelsen omkring kvalitetsparametrar/register

Brev till äldreministern om lagstiftningen kring tvångsåtgärder i demensvården hösten 2009

Brev till Socialdepartementet Göran Hägglung om vård på lika villkor hösten 2009

Debattartikel Dagens medicin om kommunens ansvar i läkemedelordinationer våren 2010

Vårdens värdegrund utifrån MAS-riksförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson