Socialstyrelsen utvärderar Palliativa vården

 
Uppdaterad 2016-01-28

Socialstyrelsen har startat en utvärdering av palliativ vård i livets slutskede, med utgångspunkt från det nationella kunskapsstödet. Utvärderingen ska publiceras december 2016/januari 2017.

Vi samlar information både via olika register men också som en mycket viktigt del via enkäter. Enkäterna kommer att skickas i slutet av januari/början på februari med cirka 6 veckors svarstid från utskicksdatum.
Enkäterna riktar sig till:
• Landstingsledningar - för frågan om mottagande och implementering av kunskapsstödet.
• Kommunerna + stadsdelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm om mottagande och implementering av kunskapsstödet samt till MAS med mer verksamhetsinriktade frågor
• Primärvård – verksamhetsinriktade frågor
• Specialiserade palliativa enheter – verksamhetsinriktade frågor
• Sluten vård vid sjukhus – verksamhetsinriktade frågor

Det är av stort värde att enkäterna besvaras för att resultatet ska bli så täckande och användbart som möjligt för att belysa den palliativa vården..

Projektledare för utvärderingen är Christina Broman, eventuella frågor skickas till christina.broman@socialstyrelsen.se eller till Riitta Sorsa riitta.sorsa@socialstyrelsen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson