Hej Ulla,
Tack för ditt brev.
De allmänna råden i SOSFS 1997:10 innehöll ett flertal hänvisningar till, och redogjorde för, innehållet i författningar och
allmänna råd som var upphävda och därmed obsoleta.
Informationen bestod också huvudsakligen av annat än just allmänna råd. Många av skrivningarna var citat från förarbeten till olika lagar.
De allmänna råden i SOSFS 1997:10 hade inte varit föremål för översyn sedan de utfärdades och delar av dem var inte längre aktuella.

De bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
som reglerar vad en medicinskt ansvarig sjuksköterska har för ansvar och arbetsuppgifter har dock inte ändrats.

Jag inser behovet av vägledning om MAS. För tillfället förekommer det inte något annat arbete på myndigheten om MAS,
men vi tar med oss detta till nästkommande verksamhetsplanering.

Med vänlig hälsning

Lars-Erik Holm
.........................................
Lars-Erik Holm
Generaldirektör
+46 75 247 30 72

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Växel 075 247 30 00