Styrelsemöte

 

 

 

 

På styrelsemötet den 30 november så var general direktören Gunilla Hult-Backlund inbjuden. Hon är ansvarig för nya tillsynmyndigheten: Inspektion för vård och omsorg, som ska vara i drift 1 juni nästa år.

Gunilla och två medarbetare har startat planeringsarbetet med att "ta över" hela tillsynen från Socialstyrelsen och kommer att omfattar drygt 500 medarbetare. De regionala enheterna kommer troligtvis bli avdeningar och bli kvar som de är idag. Gunilla berättar att ambitionen för den nya myndigheten är att vara mer synlig ute i verksamheten inom kommunerna och landstingen och utöva tillsyn men också vara ett stöd.

Gunilla kommer att vara en av de föreläsare som kommer att delta på våra utvecklingsdagar i Uppsala i maj nästa år. Mycket glädjande.

Den nya tillsynmyndigheten kommer att snart att ha en egen hemsida men i nuläget är det nedan webbsida som gäller:

www.sou.gov.se/inspektionen