Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård

TID: 11-12 maj 2016

PLATS:
Barkarby Gård Stockholm, Wärdshus Lasse Maja


Tack alla deltagare och föreläsare för två mycket bra dagar på Barkarby Gård!


 

Program:

Onsdag den 11 maj

Kl.09:30 Registrering o kaffe
Kl.10:00 Välkomna
Ulla Olsson, riksföreningens ordförande,
Claes Thunblad, kommunalråd Järfälla
Kl.10:30 Sjukvård – ny teknik – etik, utmaningar i dagens hälso- och sjukvård
Barbro Westerholm professor emerita
Kl.11.00 Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot, vice ordförande i socialutskottet
Kl.11:30 Information om Barkarby Gård och Wärdshus Lasse Maja
Kl.11:45 Utställare presenterar sig
Kl.12:30 Lunch o utställningsbesök
Kl.13:45 Lex Maria och NITHA
Thomas Brezicka, chefsläkare Västra Götalands regionen
Bilder
Kl 14:30 Årsmöte riksföreningen
Kl.15:00 Kaffe o utställningsbesök
Kl.15:30 Hur kan vården bli effektivare?
Göran Stiernstedt, utredare Socialdepartementet
Bilder
Kl.19:00 Mingel
Kl.19:30 Gemensam middag


Torsdag den 12 maj

Kl.08:30 Riksföreningens stipendie delas ut
Kl.08:45 Eva Estling, samordnare patientsäkerhet SKL,
Bilder
Pelle Gustafsson, chefsläkare Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag (LöF)
Bilder
Kl.09:45 Kaffe o utställningsbesök
Kl.10:30 Patientsäkerhetsarbete i kommunal hälso- och sjukvård
Carina Skoglund, sakkunnig patientsäkerhet Socialstyrelsen,
Bilder
Kl.11:15 Socialstyrelsens regeringsuppdrag – förskrivarstöd
Jeanette Adolfsson och Karin Thorheim
Bilder
Kl.11:45 Tvångs- och begränsningsåtgärder
Anders Bergh utredare, Socialstyrelsen,
Bilder
Kl.12:15 Lunch o utställningsbesök
Kl.13:30 "Vilse i vården" - om sammanhang, ansvar och helhetssyn
Hasse Rutberg adj.professor patientsäkerhet
Bilder
Kl.14:00 "När livet hänger på en tråd"
Staffan Bergström, professor internationell hälsa,
Birgitta Bergström, leg.sjuksköterska,
Bilder
Kl.15:00 Avslutning med kaffe

Reservation för eventuella ändringar!


Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2015
2014
2013
2012
2011

2009
2008
2007

2006
2005