TEMA: Interprofessionell samverkan med patienten

TID: 6-7 maj 2015

PLATS: Radisson Blu, i Frösundavik i Solna stad
, Stockholm


Program:

Onsdag den 6 maj

Kl.09:30 Registrering o kaffe
Kl.10:00 Välkomna
Ulla Olsson Riksföreningens ordförande
Kl.10:15 Välkommen till Solna stad
Samuel Klippfalk Kommunalråd
Kl.10:30 Utställare presenterar sig
Kl.11:00 Bensträckare
Kl.11:15 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - 2 år
Gunilla Hult-Backlund GD
Bilder IVO
Kl.12.00 E-hälsa
Patrik Sundström Programansvarig E-hälsa SKL
Bilder E-hälsa
Kl.12:45 Lunch o utställningsbesök
Kl.14:00 Årsmöte riksföreningen
Kl 14:30 Bästa möjliga vård varje gång, programrådsarbete
Tony Holm samordnare nationella gruppen för kundskapsstyrning SKL
Bilder
Kl.15:00 Kaffe o utställarna
Kl.15:45 Personcentrerad rehab när man är gammal, vad innebär det och vad
är teamets roll?
Carita Nygren Förbundet Sveriges arbetsterapeuter
Bilder
Kl.18:45 Mingel
Kl.19:30 Festmiddag


Torsdag den 7 maj

Kl.08:30 Riksföreningens stipendie delas ut
Kl.08:45 Utredningen: Varaktigt beslutsoförmögna
Emil Bergschöld huvudsekreterare Socialstyrelsen
Bilder Beslutsoförmögna
Kl.09:20 Effektivitet över huvudmannaskapsgränsen.
Göran Stiernstedt Nationell samordnare och utredare för
effektivare resursutnyttjande inom vården.
Bilder effektivitet
Kl.10:00 Kaffe o utställning
Kl.10:45 Betänkandet: "Rätt information vid rätt tid på rätt plats"
Carita Fallström Förbundsjurist Vårdförbundet
Bilder Rätt information
Kl.11:15 Västra Götalandsmodellen för "interprofessionell samverkan"
Team från Lidköping,
Bilder Teamsamverkan
Kl.12:15 Lunch o utställning
Kl.13:30 Socialstyrelsen
Bitte Fritzon och Lisa van Duin
Bilder Socialstyrelsen
Kl.14:30 Varför just jag? - om livsfrågor och andlighet i vården
Owe Wikström författare, professor
Kl.15:15 Avslutning med kaffe

 


 

 

 

 

 

Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2014
2013
2012
2011

2009
2008
2007

2006
2005