Kompetensutvecklings-
dagar 2014

 

TEMA: Framtidens patientsäkerhet!

TID: 14-15 maj 2014

PLATS: Quality hotell 11 Eriksberg i Göteborg


Stort TACK till alla som på något sätt bidrog till våra trevliga
och bra dagar i Göteborg!


Ostindienfararen Göteborg som låg utanför
Hotell 11 på Eriksberg.

Program:


Onsdag den 14 maj

Kl.09:30 Registrering o kaffe
Kl.10.00 Välkomna styrelsen och MAR-nätverket
Kl.10.15 Välkomna till Göteborg Marina Johansson
Kommunpolitiker Göteborg
Kl.10:30 Inspektionen för vård och omsorg IVO
Avdelningschef Gunnar Moa
Powerpointbilder
Kl.11:15 Utställare presenterar sig
Kl.12.00 Lunch o utställningsbesök
Kl.13:30 MAS/MAR-kartläggningen
Åsa Borén Utredare Socialstyrelsen
Powerpointbilder
Kl.14:00 Vård- och omsorgspersonalens roll i framtidens patientsäkerhetsarbete
Ombudsman kommunal Liz Silke
Powerpointbilder
Kl 14:30 Kaffe o utställarna
Kl.15:15 Paneldebatt MAS/MAR, förutsättningar i
framtidens patientsäkerhetsarbete
MAS Anne Hallbäck,
MAR Inga Blomstrand
IVO Gunnar Moa
Ombudsman Liz Silke,
SKL Eva Estling,
Läkare Charlotte Barouma,
Moderator: Britta Schröder Göteborg.
Kl.16:45 Årsmöte MAS
Kl.19:00 Festmiddag med underhållning


Torsdag den 15 maj

MAR
Kl.08:30 Kvalitetsarbete:
Reflektion utifrån Åsa Borens presentation
Nuläge för indikatorer
MAR-nätverket i framtiden
Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Kl.10:00 Kaffe o utställning

MAS
Kl.08:30 Stipendiet utdelas
Kl.08:45 Vad är viktiga frågor för riksföreningen 2014-2015, Gruppdiskussioner
Kl.09:30 Öppna jämförelser av hemsjukvård i ordinärt boende
Utredare Marianne Lidbrink Socialstyrelsen
Powerpointbilder
Kl.10:00 Kaffe o utställning

MAS/MAR

Kl.10:40 Regeringens äldresamordnare bättre liv för sjuka äldre
Eva Nilsson-Bågenholm
Powerpointbilder
Kl.11:20 Patientsäkerhet
Adj. professor i patientsäkerhet Hans Rutberg
Powerpointbilder
Kl.12:15 Lunch o utställning
Kl.13:30 Att gå från åsikt till insikt
- om att arbeta med värderingar i vardagen
Egon Rommedahl, Teolog, legitimerad psykoterapeut samt handledare
Kl.14:30 Avslutning med kaffe

 

Med reservation för eventuella förändringar

 

 


Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2013
2012
2011

2009
2008
2007

2006
2005