Kompetensutvecklings-
dagar 2013

 

TEMA: Kvalitetsarbete i Medicinskt Ansvarigas vardag

TID: 15-16 maj 2013

PLATS: Hotell Gillet Uppsala

Program:

15 maj

Kl.09.00 Kaffe och registrering
Kl.10.00 Inledning ordförande MAS-riksförening/Repr. MAR-nätverket
Kl.10.10 Invigningstalare Ebba Busch kommunalråd Uppsala
Kl.10.30 Ny tillsynsmyndighet: Inspektionen för vård och omsorg
GD Gunilla Hult-Backlund
Kl.11.30 Utställarna presenterar sig
Kl.12.00 Lunch och utställningsbesök
Kl.13.30 : Information om projektet: ”Kartläggning av mas/marfunktionen”.
Åsa Borén Socialstyrelsen
Bilder kartläggning MAS/MAR och projektplan Socialstyrelsen
Styrelsens arbete 2012-2013
Kl.14.00 Parallella föreläsningar
A. MAS när "drevet" går, MAS Ulla Olsson Luleå,
MAS Christina Malmqvist Carema och Lena Freihlotz kvalitetschef Carema
B. Relationsinriktat arbetssätt, Doris Söderman MAS Göteborg
C. Läkemedelsgenomgångar, MAS Eva Johansson Saadio
Helena Holmgren Apotekare Gällivare
Bilder läkemedelsgenomgångar
D. Hemrehabilitering, Camilla Arvidsson MAR Kalmar
Bilder hemrehabilitering
Kl.15.00 Kaffe och utställningsbesök
Kl.15.30 Kvalitet och evidens i vården, Torie Ernsäter SSF
Bilder Kvalitet och evidens
Kl.16.45 Årsmöte MAS-riksförening
Kl.19.00 Gemensam festmiddag

Underhållning: Leif Brixmark Gnesta

16 maj

Kl. 08.30 Utdelning av MAS-riksförenings stipendie 2013 till MAS
Eva Johansson-Saadio från Gällivare.
Styrelsens motivering
Kl.08.35* Kommunal vårdhygien Maria Engman MAS,
Tre stiftelser Göteborg, Svenska hygienpriset 2012
Bilder hygien
Kl.09.30 Kaffe och utställarbesök
Kl.10.15 Parallella föreläsning
A. MAS när "drevet" går, MAS Ulla Olsson Luleå,
Christina Malmqvist MAS Carema och Lena Freihlotz kvalitetschef Carema
B. Relationsinriktat arbetssätt, Doris Söderman MAS Göteborg
C. NIKOLA, Kerstin Callinggård MAS, Agneta Zaar Hjälpmedelsinstitutet
Bilder NIKOLA
Kl.11.15 Eva Estling SKL, Helena Gustafsson Socialstyrelsen
Bilder SKL
Kl.12.15 Lunch och utställarbesök
Kl.13.30 "Konsten att stå stadigt" Skribent/präst Gunnar Sjöberg Uppsala
Kl.14.30 Avslutning samt kaffe

* MAR-nätverket har egen tid kl. 08.30 - 11.15 sal D
Dokumentation MAR-nätverket

Med reservation för eventuella förändringar

Programmet i Word

 


Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2012
2011

2009
2008
2007

2006
2005