Kompetensutvecklings-
dagar 2011

 

.....i Luleå med många trevliga möten och intressanta föreläsare. Vi från styrelsen vill tacka alla deltagare, utställare, Luleå kommun och hotell Nordkalotten.
Efter en genomgång av utvärderingarna så visar dessa att Ni deltagrna i det stora hela varit nöjda med konferensen. Även utställarna har vid en utvärdering visat sig nöjda där flera påtalat att de gärna återkommer på kommande konferenser.

Varmt välkomna igen till rikskonferens våren 2012!!

Lite bilder från konferensen

PowerPointbilder från föreläsarna finns i programmet nedan under respektive programpunkt.


TEMA: Samverkan - Samarbete

TID: 18-19 maj 2011

PLATS: Hotell Nordkalotten i Luleå


Restaurang Åtta årstider och receptionen på hotell Nordkalotten

 

Program:

Onsdag 18 maj

Kl. 09.00 - 10.30 Samling med kaffe och registrering
Kl. 10.30 Inledning
Ordförande i riksföreningen Helena Gustafsson, Anette Alfredsson
MAR-nätverket samt socialnämndens ordförande i
Luleå Margareta Bladfors-Eriksson
Kl. 10.45 Samverkan TÖS/SAS - MAS/MAR
Anne-Sophie Ruder TÖS Enskede Årsta, Marita Marcusson MAR
Östersund och Susanne Isaksson MAS Östersund
Kl. 11.30 Samverkan kommun och landsting
Anneli Granberg sektionschef Norrbottens läns landsting (NLL),
Ingrid Carlenius handläggare kommunförbundet Norrbotten samt
Agneta Ekman socialchef Luleå kommun
Samverkan i Luleå (PowerPointbilder)
Kl. 12.00 Utställarna presenterar sig
Kl. 12.30 Lunch med utställningsbesök
Kl. 13.45 Patientsäkerhet
Eva Estling SKL
SKL-patientsäkerhet
Kl. 14.15 Patientnämnden och patientmedverkan i
patientsäkerhetsarbete

Irene Lundqvist och Jessica Muhigana
Patientnämnden i Norrbotten (Powerpointbilder)
Kl. 15.15 Kaffe med utställningsbesök
Kl. 16.00 En vård värd samverkan
Guy Lööv PRO, Helena Gustafsson och
Ulla Olsson MAS-riksförening
Vård värd att samverka (Powerpointbilder)
Kl. 16.45 Teamsamverkan ur ett idrottsperspektiv
Anna Jonsson Luleå Basket + aktiv basketspelare
Kl. 17.30 Årsmöte MAS-riksförening och MAR-nätverket
Kl. 19.30 Gemensam festmiddag

Torsdag 19 maj

Kl. 08.00 Samverkan inom rehabilitering
Inga Blomstrand MAR Örebro kommun
Samverkan rehabilitering bilder
Kl. 08.30 Datastöd för händelseanalyser, NITHA
Mårten Davidsson MAS-riksförening
NITHA (PowerPointbilder)
Publika NITHA
Kl. 09.00 Kaffe och utställningsbesök
Kl. 10.00 Nationella patientöversikten (NPÖ)

Helena Svedberg Inera
NPÖ-bilder
Kl. 10.45 Teambaserad dokumentation ICF
Pär Holgersson projektledare Boxholm och Ann-Helene Almborg
Socialstyrelsen
Nationellt fackspråk
Länsprojektet i Östergötland
Kl. 11.30 Lunch och utställningsbesök
Kl. 13.00 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
Ulla Höjgård och Arvid Widenlou Nordmark Socialstyrelsen
Nationella riktlinjer (PowerPointbilder)
Kl. 13.45 Samverkan som kvalitetsfaktor
Bengt Klefsjö Luleå Universitet
(bilder kan ev.fås via Ulla i Luleå e-post: ulla.olsson@soc.lulea.se)
Kl. 14.30 Avslutning av 2011-års dagar
Helena Gustafsson ordförande i MAS-riksförening och Anette Alfredsson
MAR-nätverket
Kl. 14.45 Kaffe med utställningsbesök

 

 

 

 

 

 

 

Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2009
2008
2007

2006
2005