Kompetensutvecklings-
dag 2008

 
Uppdaterad 2018-05-17

MAS-riksförenings styrelse vill tacka alla deltagare och föreläsare för en bra och innehållsrik dag på Norra Latin den 24 april!


Teamat för dagen var: Värdegrund, Etik och kvalitet

Plats: Musiksalen Norra Latin, Drottninggatan 71 B
09.15 -10.00
Registrering, kaffe och smörgås
10.00- 10.10 Ordförande Helena Gustafsson hälsar
välkommen och presenterar riksföreningen
10.10 – 11.00 Värdighetsgarantin
Torbjörn Larsson
OH-bilder
11.00– 11.50 Etik i äldreomsorgen
Gunnar Akner
12.15 – 13.00 Lunch rest.Cabaret
13.00 – 13.45 Äldre- och folkhälsominister
Maria Larsson
Läs talet Här
13.45 - 14.30 Verktyg för kvalitetsarbete
Palliativa registret
OH-bilder
Handbok för hälso- och sjukvård
Senior alert
OH-bilder
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00- 16.00 Kvalitetsindikatorer och öppna jämförelser,
Socialstyrelsen
Marianne Lidbrink och Ann-Kristin Granberg
OH-bilder
16.15 – 16.45 Riksföreningens Årsmöte
17:30 Festmiddag och kollegialt utbyte Norra Latin

Resvervation. för ev. förändringar.


Läs om tidigare kompetensutveckling dagar
2007

2006
2005