Nationell svensk standard

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Fakta om Swedish Standards Institute (SIS)

SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS uppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete och att utarbeta nationella standarder.

SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). CEN arbetar på uppdrag av bland annat EU med att ta fram standarder för den gemensamma marknaden.

En standard är exempel på en lösning på ett återkommande problem. Användning av standarder syftar till att göra varor och tjänster enklare, säkrare och billigare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom de flesta områden, t.ex. bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentprodukter, managementsystem, material och mekanteknik, miljö och säkerhet. Mest kända är standarderna ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson