Pascal - införande i Sverige

 

MAS-riksförening har med stort intresse och viss förskräckelse följt införandet av ordinationverktyget Pascal i Sverige under slutet av förra året. Varefter det införts i de olika länen har kritiken varit stark mot att verktyget inte varit säkert. Ett flertal felaktigheter har förekommit och vid flera tillfällen har patientsäkerheten riskerats. Bl.a. har chefsläkarna i Östergötland skickat in ett brev till Socialstyrelsen där man påtalat programmets brister och ger förslag till förbättringar.

På förekommen anledning har därför riksföreningens styrelse skrivit ett brev till generaldirektören för Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm, för att påtala för honom de risker vi ser/sett med införandet av Pascal.

Läs brevet till Socialstyrelsen här!

Läs svaret från Socialstyrelsen här!

Läs i Dagens Medicin om Östergötlands läns landstings kritik mot Pascal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson