Ny hemsida påbörjats under adressen:
riksmas.se


 

 

 

 

2010-10-13

Uppdaterad hemsida för MAS-riksförening är under uppbyggnad på adressen: riksmas.se
Fortfarande saknas en hel del arbete men grundstrukturen är hyggligt klar. Målet är att sidan ska vara i skarp drift innan årets slut.

Grunden i den nya sidan skiljer sig inte så dramatiskt från den nuvarande men vissa förändringar finns.
Alla nyheter kommer att indelas i de som gäller vårt intresseområde nationellt och de nyheter som gäller själva föreningen. Jag hoppas alla MASar i Svergie kommer att uppskatta en lättare hemside-adress och kommande hemside-upplägg.

Tar gärna emot synpunkter på saker/funktioner Ni tycker jag behöver tänka på i mitt "byggande".

MVH

Mårten Davidsson
Webbmaster