Stipendie 2016
 

Stipendiet för 2016 tilldelas MAR Camilla Arvidsson från Kalmar

Styrelsens motivering:

Camilla har visat betydelsen av medicinskt ansvarig för rehabilitering både i sin egen hemkommun och genom den spridning hennes arbete fått.
Camilla har medverkat till att beskriva rehabiliteringsprocessen i förvaltningens verksamhetshandbok. Hon har också tydligt beskrivit definitioner, ansvar och uppdrag i Praktiska anvisningar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.
I samband med att hemsjukvården kommunaliserades i Kalmar gjordes en satsning på rehabilitering vilket Camilla starkt bidragit till.
Camilla inspirerar övriga medicinskt ansvariga för rehabilitering igenom att hon visat på vikten av samverkan för att nå resultat, samverkan som visar sig i kvalitet för den enskilde och ekonomi för kommunen.