Medlemsanmälan

Uppdaterad: 2018-06-07


Välkommen som medlem i Riksföreningen för
medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAS-MAR

Vi är en rikstäckande yrkesförening för Dig som har det medicinska ansvaret enligt lagstiftningen, dvs arbetar som medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), eller som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), men även Du som är tjänstledigt, sjukskriven eller liknande från ditt MAS-MAR-uppdrag är välkommen som medlem (sk. passiv medlem). Riksföreningen arbetar med att bygga upp och bibehålla kontakter med strategiskt viktiga personer, organisationer och myndigheter. Vi satsar mycket på att hålla oss ajour med det som händer inom områden som påverkar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan uppdrag – idag och i framtiden. Riksföreningen är dessutom remissinstans som gör att vi får komma med synpunkter när exempelvis författningar ska ändras eller offentliga utredningar som berör vårt område publiceras. Vår hemsida fungerar som vår medlemstidning och är samtidigt en viktig arena för omvärldsbevakning - nyheter och information som berör den kommunala hälso- och sjukvården. Hemsidan finansieras med hjälp av medlemsavgifter. Det gör även styrelsens arbete med att planera och arrangera de årligt återkommande kompetensutvecklingsdagarna för MAS-MAR.


Årsavgiften för aktiv medlem är SEK 300, för passiv medlem SEK 150. När Du sänt in Din anmälan får Du en bekräftelse. Inbetalningskort kommer med posten. Dina personuppgifter registreras i ett medlemsregister vi har tillgång till via avtal med Vårdförbundet (GDPR-säkrat).


Här fyller Du i din anmälan.

Efternamn

Tilltalsnamn

Arbetsgivare:

Tjänsteadress

Tjänstetelefon

Mobiltelefon

E-postadress

Ev annan fakturaadress

 Personnummer

Bostadsadress

Bostadstelefon

Arbetar som
MAS
MAR