Mäta för att veta!

 
Inspirationsdag 23/8 2011 för MAS MAR Chef eller utveckklingsledare i
Kommunal vård och omsorg -Mäta för att veta


Välkommen till en inspirationsdag Mäta för att veta

Hur kan resultat från kvalitetsregister och punktprevalensmätningar användas i vardagen?

Inbjudan riktar sig till dig som är MAS, MAR, chef eller utvecklingsledare i kommunal vård och omsorg

Tisdagen den 23 augusti 2011

På Quality Hotel Globe, Arenavägen 7, Stockholm Nu görs en stor satsning för att förbättra hälsan och minska vårdskadorna för äldre, samt förbättra vården i livets slutskede.
Utmaningarna är många och det gäller att på bästa sätt öka värdet för de mest sjuka äldre.
Vi på SKL erbjuder en dag för erfarenhetsutbyte och kunskap kring att använda resultat.
Vi hoppas att du vill vara med denna dag, Vi tror att du kan ha nytta av detta i din vardag.
Konferensen är kostnadsfri. Lunch och kaffe ingår. Du står själv för resan.

Anmäl dig senast den 28 juli. Obs! Det går inte att anmäla sig via e-post.

Anmälan

Bättre liv för sjuka äldre är viktigt!

Med vänliga hälsningar

Ejja Häman Aktell
Projektledare
070- 602 42 12
Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se/aldre
www.kvalitetsregister.se