Förslag till nytt ledningssystem

 

 

 

 

8 februari 2011

Den 14 mars är sista möjligheten att ge synpunkter på Socialstyrelsens förslag på nytt ledningssystem. I förslaget har man slagit ihop de två nu gällande kavlitetsledningssystemför HSL och SoL/LSS.

Remissinstaser är bl.a. SKL, Vårdförbundet, SSF, ett antal kommuner och landsting och ett antal intresseföreningar. Vi i MAS-riksförening får lägga fram vår syn via Vårdförbundet eller via SSF.

Läs förslaget till nytt ledningssystem här.