Bilder tagna i Luleå Hotell Nordkalotten 2011

 

Registrering på hotell Nordkalotten

Två trevliga "flickor" Annika och Barbro.

Vy över utställningslokalen

En glad och nöjd utställare.

Konferenslokalen som var lite varm men i övrigt perfekt.

(Foto: Helena Gustafsson MAS-riksförening)