Bemanning i särskilt boende?

 

Socialstyrelsen bjuder in ett antal intresenter till en referensgrupp gällande bemanning på särskilt boende. MAS-riksförening bidrar med ledamot Anne Hallbäck från Norrtälje, tiohuhundra.
Första mötet är i Stockholm den 18 oktober.

Regeringsuppdraget

Rapport från Socialstyrelsen