"En vård värd samverkan"

 

Båda de planerade nationella konferenserna gällande Vård Vär Samverkan är nu genomförda. Den sista av dem var i Nässjö den 31/10-1/11. Arrangörer var PRO och SPF.
Deltagare på konferensen var medlemmar i de olika pensionärsorganisationerna med uppdrag i KPR (kommunala pensionärsrådet) och LPR (landstingets pensionärsråd) samt de professionerna som deltagit i arbetet kring utformandet av dokumentet: Vård värd samverkan.

Syftet med konferenserna är att ovanstående pensionärer på hemmaplan ska presentera detta för sina medlemmar och politiker. Genom detta ska man påverka och föra detta uppåt i organisationen för att på sikt få till en förståelse för att en fungerande samverkan måste komma tillstånd mellan kommun, sluten vård och primärvård. Syftet är att vården för våra äldre ska vara av god kvalitet och vara säker. Detta ska ske genom ett nära teamarbete mellan olika professioner i de olika verksamheterna.
Två mycket kreativa dagar där respektive profession tillsammans med ovanstående pensionär-sorganisationer arbetade intensivt för att hitta vägar för att detta på sikt ska kunna bli verklighet.

Från riksföreningen MAS deltog Ulla Olsson och Margareta Rask i Stockholm och i Nässjö deltog Kerstin Carlsson och Mårten Davidsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson