Kompetensutvecklings-
dagar 2007

 
Uppdaterad 2015-09-15

Styrelsen vill tacka alla deltagare, utställare och Elite hotell för två jättebra dagar på Örebro slott.


Kort redovisning av innehållet i dagarna på Örebro slott:

Dag 1

Gabriella Fållby Kollander
Nyheter omkring Sveriges kommuner och Landsting
OH-bilder

Sylvia Norén och Tommy Jonsson Socialstyrelsen och Anna Olofsson Länsstyrelsen
i Örebro diskuterade om dokumentation inom HSL, SoL och LSS.
OH-bilder
OH-bilder

Dag 2

Berth Danemark Örebro universitet
Interprofesionell kommunikation IPK
OH-bilder

MAR Inga Blomstrand Örebro
Rehabiliteringsprojekt i Örebro, liftkörkort.
OH-bilder

Inger Näslund och Kersti Engström Stockholm
Föreläste om när funktionshindrade personer åldras.

Sylvia Norén och Tommy Jonsson Socialstyrelsen
Redogjorde för förslaget om ny författning om egenvård.

Kerstin Evelius Stockholm
Informerade om psykiatriutredningen
OH-bilder

Karin Thalén Norrtälje
Informerade om TioHundranämnden i Norrtälje
OH-bilder

 


Örebro slott och Elite Stora hotellet Örebro

Program

Onsdag den 11 april

09.00 Kaffe och registrering
09.30 Konferensstart
Välkomna av vår T.f ordförande Helena Gustafsson
och Landshövding Sören Gunnarsson
10.00 SKL-nytt Gabriella Fållby-Kollander
11.30 Utställarna presenteras
12.15 Lunch på Elit hotell
13.00 Utställningsbesök
13.30 Samverkan eller splittring! Dokumentation enligt SoL,
HSL och LSS.
Sylvia Norén och Tommy Johnson Socialstyrelsen
Anna Olofsson Länsstyrelsen
14.30 Kaffe o utställningsbesök
15.15 Något för själen (hemliga gäster)
16.30 Årsmöte MAS-riksförening

19.00 Middag på Elite hotell
21.00 Kvällsaktivitet - något för sinnet
(OBS! bekväma skor)

Torsdag den 12 april

08.30 Samverkan! Himmel eller Helvete?
Berth Danermark Örebro universitet
09.30 Rehabprojekt i Örebro.
MAR Inga Blomstrand
10.00 Kaffe o utställningsbesök
10.45 När utvecklingsstörda personer åldras
Inger Näslund och Kersti Engström Stockholm
12.00 Lunch på Elite hotell
13.00 Utställningsbesök
13.30 Egenvårdsutredningen/projektet
Bitte Fritzon Socialstyrelsen
14.30 Psykitartiutredningen och kommunens ansvar
Kerstin Evelius Stockholm
15.15 TioHundra AB - gemensam nämnd.
Karin Thalén Norrtälje
16.00 Avslutning med kaffe

(Med reservation för vissa förändringar)

Studiedagar 2006

Studiedagar 2005