Kompetensutvecklings-
dagar 2009

 
2009:års kompetensutvecklingsdagar 6-7 maj på Selma Spa i Sunne Värmland.

MAS-riksförenings styrelsen och representanter från MAR-nätverket vill rikta Ett STORT TACK till alla deltagare, föreläsare, utställare och till Selma Spa för två mycket bra dagar i Sunne!
.
Selma Spa - konferens
Teamat för dagarna: Patientsäkerhet

Program:

Dag 1
Kl.09.00 Registrering och kaffe
Kl.09.30 Konferensstart


MAR-nätverksansvarig Lotta Jonzén och
MAS Ordförande Helena Gustafsson hälsar välkomna!


Patientsäkerhetsutredningen Per Anders Sunesson Socialstyrelsen
OH-bilder

Presentation utställarna


RGRM-metoden Carina Svahn Kristinehamn

Kl.12.00 Lunch, utställningsbesök


Egenvård Bitte Fritzon Socialstyrelsen
OH-bilder


Risk-och Händelseanalyser Annica Öhrn
Landstinget i Östergötland
OH-bilder

Kl.15.00 Kaffe, utställningsbesök


Patientsäkerhetsfrågor Eva Estling SKL
OH-bilder

Kl.16.15 Årsmöte MAS-riksförening
Träfftid MAR-nätverket
Kl. 20.00 Konferensmiddag
Underhållning av Stig Torstensson


Stig Torstensson (foto Helena Karlsson)
Mycket uppskattad vis/vits/vers föreställning

Dag 2
Workshop patientsäkerhet

Moderator Anette Rickardsson (Arkivbild)
OH-bilder
Kl.08.30 Konferensstart Workshop
Kl.10.00 Kaffe, utställningsbesök
Kl.10.45 Fortsatt Workshop
Sammanställning Workshop
Kl.12.00 Lunch, utställningsbesök
Träfftid MAR-nätverket
Träfftid MAS-föreningen
Kl.14.15 Avslutning och sammanfattning
Kl.14.30 Kaffe

Deltagarförteckning

Några bilder från Sunnedagarna
Läs om tidigare kompetensutveckling dagar
2008
2007

2006
2005