Nationell dag om antibiotikaresistens

 

Tisdagen den 18 november hölls i Stockholm en nationell symposium omkring antibiotikaresistens. Symposiets benämning var Strategier för arbete mot antibiotikaresistens.
Deltagare var sakkunniga från flera organisationer och från i stort sett hela landet. Huvuddelen var från Landstingets värld. Undertecknad var den enda representanten från den kommunala sfären förrutom de som rekresenterade Sveriges kommuner och Landsting.

Moderator och inledningstalare var ordföranden i Strama Otto Cars. Efter honom talade vår minister Maria Larsson om hur viktigt arbetet är att förhindra smitta och stoppa utvecklingen av resistenta bakterier. Hon lyfte också blicken internationellt via ett Indiskt minister besök som nu var aktuellt där antibiotikaresistens var högt på dagordningen. Maria Larsson nämnde också kommunernas hälso och sjukvård vilket var glädjande.

Efter Marias framträdande var det ett antal kortare presentationer som huvuddelen handlade om hur förskrivningen av antibiotika ser ut. Från Halland presenterades en studie där man intervjuat läkare om hur förskrivarprocessen upplevdes. Många läkare känner kravet på att vara aktiv och att patienten "kräver" nån form av förskrivning av läkemedel. Hur motverkar man detta? Utbildning/kunskap till alla inklusive allmänhet.

Från Akademiska sjukhuset i Uppsala berättade chefsläkare Torbjörn Söderström om det utbrott av ESBL man hade där 2005. Han redogjorde för de åtgärder som gjordes för att få bukt med forsatt spridning. Sreening var ett av nyckelorden samt följsamheten i hygienrutiner.

Från Norrbotten visade smittskyddsläkare Anders Österlund hur utvecklingen av förskrivningen av antibiotika minskat de sista åren efter aktiva åtgärder från en aktiv ledning. Det går att förändra förskrivningsmönster hos den enskilde läkaren om men med vissa svårigheter.

Från smittskyddsinstitutet deltog generaldirektör Ragnar Norrby som presenterade institutets regeringsuppdrag som de fått tillsammans med Strama. Bl.a. informormerades om en kommande nationell databas. Läs mer om det Här

Anders Tegnell enhetechef
från Socialstyrelsen berättade om det regeringsuppdrag som de har inom detta område. Läs mer om det Här

SKL:s representant Göran Stiernstedt talade om vikten av att ledningens ansvar och om patientsäkerhetsarbete. Läs mer Här

Dagen avslutades med en paneldiskussion där diverse frågor besvarades så gott det nu gick.

Dagen sammanfattades sedan av ordföranden Otto Cars där en viss pessimistisk bild gavs om att nya läkemedel är inte att hoppas på.
En förbättrad förskrivning av antibiotika tillsammans med en ökad kunskap kommer att förbättra läget.

Läs pressmeddelandet Här


 

Webbansvarig Mårten Davidsson