SKL:s MAS-dag i Stockholm under temat
"Bättre liv för sjuka äldre"

 

 

 

18 juni 2010

Den 16 juni bjöd SKL in Sveriges MASar till en nationell workshop som handlade om införandet av kvalitetsregistren Senior Alert och Palliatvregistret och de arbetsprocesser det medför. Dagen var på Hilton slussen i Stockholm hade temat Bättre liv för sjuka äldre och var välbesökt av mer än hundra MASar från hela landet.

Dagen började med att Eija Häman-Aktell hälsade välkommen tillsammans med Maj Rom. Därefter berättade MAS Britta Rågfeldt om hur hon i Umeå infört Senior Alert. Mycket intressant att lyssna på och vilket engagemang.Britta har stått för att utbilda all personal i Umeå och på det viset varit kraften i införandet.

Ingela Mindemark MAS i Oxelesund och ledamot i Pallitavregistret berättade om registerets uppbyggnad och möjlighet till kvalitetsutveckling inom den palliativa vården.

Eva Estling SKL berättade om patientsäkerhetssatsningen man nu gör på SKL och informerade om utökade områden. Bl.a. har man försökt att anpassa områdena pågot mer för den kommunala hälso- och sjukvården.

Joakim Edvinsson och Jesper Ekberg berättade/informarade om Senior Alert utifrån ett frågebatteri från oss i publiken.

OH-bilder kommer att läggas ut så fort går.