MAS/MAR-dag om patientsäkerhet

 

Tisdagen den 8 mars ordnade SKL en konferensdag för MAS/MAR på Hilton i Stockholm omkring ämnet patientsäkerhet. Konferensen var fullbokad och omkring 200 MAS/MAR från hela landet var närvarande.

Konferensen startade med ett uppträdande av Stockholms improvisationsteater bestående av två personer. De gjorde två bejublande framträdanden.

Innehållet på konferensen var patientsäkerhet där SKL:s jurist Anna Åberg gick igenom patientsäkerhetslagen. Efter henne berättade Maj Rom om satsningen: Bättre liv för sjuka äldre. Efter Maj pratade Eva Nilsson Bågenholm om hennes nationella uppdrag.

Efter lunchen informerade Annica Öhrn om den nya handboken som tagits fram för ökad patientsäkerhet inom kommunens vård och omsorg.
Efter det informerade Eva-Lena Ahlberg om det nya IT-stödet för händelseanalyser(NITHA) som nu i stort sätt är klart.

Dagen avslutades med att Eva Estling, Agneta Andersson och Petra Hasselqvist informerade om SKL:s satsning på patientsäkerhet. De informerade också om de PPM mätningar som nu är på gång v.12 gällande trycksår. Petra informerade om resultat kring den PPM som gällde hygien.

Alla bilder från konferensen kommer att läggas ut på SKL:s hemsida under fliken patientsäkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson