Remisser
 

Uppdaterad 2015-10-01

Remiss gällande journalföring och personuppgifter

Riksförenings remissvar på utredningen "rätt information på rätt plats på rätt tid"

Vårdförbundets remissvar på förslaget om nytt ledningssystem

Remissvar från SSF och ett antal riksföreningar inkl.MAS-riksförening på SOU 2010:65 om Kompetens och Ansvar

Remissvar på högskoleverkets rapport om sjuksköterskor specialistutbildning - vilken examen?
MAS-riksförening har anslutit sig till SSF:s svar.

Läkemedel för äldre - Socialstyrelsens indikatorer - riksföreningens remissvar

Remissvar Äldreassistentsutredningen

Remissvar Patientsäkerhetsutredningen

Remissvar på Värdighetsgarantin
Läs riksföreningens svar Här

Remissvar på förslaget till tvångslag för demenssjuka
Läs föreningens remissvar Här

Remiss Patientdatalagen
Här kan Du läsa MAS-riksförenings remisssvar på förslaget om Patientsdatalag.
Läs styrelsens remissvar Här


Remiss om ny föreskrift om Lex Maria
Riksföreningen har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till föreskrift om Lex Maria.
Läs mer Här

Remiss om betänkandet "Sammanhållen hemvård"
MAS-riksförening har fått möjlighet att yttra sig betänkandet om sammanhållen hemvård. I förslaget finns flera viktiga bitar som berör kommunerna och den kommunala sjukvården. Att kommun/landstingsförbundet är kritiska mot delar i förslag, det vet vi, men vad tycker Ni landets MASar? Hur ska vi se på betänkandet?

Läs styrelsens remissvar Här


 


Webbansvarig Mårten Davidsson