ORDFÖRANDE har ordet
 

Uppdaterad 2017-12-22

Ordförande har ordet 2017-12-22

Så har snart ännu ett år passerat och tänker vi tillbaka så har det hänt mycket saker i vår verksamhet.
Förändringar i samhället och omvärlden påverkar våra roller och vi måste hela tiden vara observanta på vad som händer för att kunna jobba för patientsäkerheten .
Föreningen har varit inbjuden till olika sammanhang där framtidens vård diskuteras bl. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och förslaget om Nära vård. Föreningen kommer också att få en dialog med utredningen om legitimation för undersköterskor. Styrelsen hoppas att vi kan bidraga med kloka synpunkter och tillföra kommunperspektiv och patientsäkerhet i dialogen. Planering pågår av våra kompetensutvecklingsdagar som ska vara 31/5-1/6 vi hoppas att ni har möjlighet att komma för att få påfyllning med information och nätverkande. Anmälan kommer snart här på hemsidan.

Önskar er alla en riktigt God Jul med skön avkoppling och kul gemenskap med nära o kära och ett Gott Nytt År!

Kerstin Carlsson

 

 

Ordföranden har ordet 2017-05-11

Tack för förtroendet jag har fått att leda vår Riksförening framåt under ett år.
Jag heter Kerstin Carlsson och jobbar som MAS med MAR-ansvar i Sävsjö kommun.
Jag har jobbat som MAS under ca 13 år och varit med i föreningens styrelse under 12 år.

Som ordförande vill jag fortsätta upprätthålla de goda kontakter vi har med ex. socialstyrelsen, IVO.
Det är viktigt att vi i olika sammanhang för fram patientsäkerheten för den kommunala hälso- och sjukvården.
Jag hoppas också på engagemang från er medlemmar genom frågor, input i olika frågor och aktivt deltagande i olika sammanhang.
Styrelsen ser gärna att medlemmar kan representera den kommunala hälso- och sjukvården i olika sammanhang.
Till sist vill jag tacka er alla för två inspirerande och bra kompetensutvecklingsdagar, hoppas vi ses igen nästa år!

Ordföranden har ordet 2017-05-11

Så var min tid som ordförande avslutad och jag har nu lämnat över stafettpinnen till Kerstin Carlsson.
Ett bra val tycker jag och det betyder att jag lugnt och tryckt kan dra mig tillbaka. Självklart kommer jag att finnas kvar som stöd för styrelsen vid övergången men Kerstin är en mycket kompetent och erfaren MAS som kommer att föra föreningen vidare mot nya mål.
Att vara ordförande har varit roligt, givande och med krav på aktivitet.
Det är därför med blandade känslor jag går vidare åt ett annat håll.

Nu återstår bara att säga tack för mig.

Tidigare ordförande Ulla Olsson

Ordföranden har ordet 2017-03-13

Aktuell information från styrelsearbetet i riksföreningen genom mig som ordförande.

Anmälning till kompetensutvecklingsdagar är nu stängd. Vi har idag 158 anmälda vilket är rekord, det känns roligt med ett så stort intresse. Om någon inte hunnit anmäla sig eller på annat sätt missat det går det bra att kontakta mig så ser jag vad jag kan göra.
Vi tror på bra och intressanta dagar med spännande talare. Vi ser också fram emot årsmötet 2016-05-10 kl. 14:30. Där hoppas vi att många medlemmar ansluter.
Nästa styrelsemöte 27-28/3 då träffar vi valberedningen för att stämma av hur arbetet med att rekryterar styrelsemedlemmar fortgår. Valberedningen är ytterst viktiga personer i en förening.
Under styrelsemötet kommer vi också att träffa GD för IVO Gunilla Hult-Backlund. Vi vill gärna prata om hur IVO ser på MAS-MAR rollen och hur vi kan samarbeta framöver.
I övrigt har vi en full dagordning med sedvanliga styrelsepunkter, protokollet läggs ut på hemsidan.
På hemsidan kommer också Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan och Dagordning till årsmötet att läggas ut. Vi tänker att var och en skriver ut det man vill ha med sig. Då undviker vi onödiga utskrifter.

Där jag befinner mig, i Luleå har vi just nu den femte årstiden alltså vårvinter. Nästan den bästa årstiden kan jag tycka.
Jag har nu lämnat min tjänst som MAS, är egentligen pensionär lite i förtid men passar också på att arbeta som sjuksköterska, för närvarande i hemsjukvården. Mycket roligt och intressant att åter vara i rollen sjuksköterska.

Vårvinterhälsningar från Luleå och med förhoppning att vi ses snart
Ordförande Ulla Olsson

Ordföranden har ordet 2017-02-06

Styrelsen har haft planeringsdagar 2-3/2-17.
Vi valde att vara på Quality Hotell Globe för att samtidigt få en överblick över de lokaler vi ska disponera på våra kompetensutvecklingsdagar.
Två intensiva dagar med både planeringsarbete och besök.
Dag 1 träffade vi SSF för att prata om vårt samarbete. Vi pratade bl.a. om hur vi tillsammans kan arbeta för att få kommunal hälso- och sjukvård mer synlig.
Dag 2 hade vi besök av två utredare från regeringskansliet som utreder hjälpmedelsanvändning i kommun och landsting/region. Parallellt tittar dom på möjligheten att ha en MAR i varje kommun, spännande. Utredarna arbetar vidare med bägge frågorna och kan komma att kontakta vissa av er.

Vi har fått ett förslag på meddelandeblad MAS-MAR. Tyvärr kändes det inte korrekt med hänsyn till ny HSL lag som träder i kraft inom kort. Vi skickade tillbaka det till Socialstyrelsen med ett förslag om att få se dom när vi har styrelsemöte 27-28/3.

I övrigt ser vi fram emot kompetensutvecklingsdagar 2017. Programmet ligger på hemsidan och årsmötet är också planerat. Vi hoppas på ett stort deltagande. Idag drygt 140 anmälda.

Nästa styrelsemöte som sagt 27-28/3.

Ordförande Ulla Olsson


Ordföranden har ordet 2016-12-05

Aktuell information från styrelsearbetet i riksföreningen genom mig som ordförande.

2016-11-30 var styrelsen inbjuden till Socialstyrelsen för att diskutera Meddelandebladet MAS-MAR. Fyra personer ur styrelsen mötte upp vid detta möte vilket kändes mycket bra.
Vi träffade enhetschef Bitte Fritzon och jurist Anders Kring. Dialogen kring detta meddelandeblad kändes bra och vi kände oss lyssnade på. Vi upplevde också en stor förståelse från Bitte och Anders kring våra åsikter. Meddelandebladet kommer att formuleras om utifrån vårt samtal och vi i styrelsen kommer att ges möjlighet att ta del innan det fastställs. Ni som medlemmar kommer givetvis att hållas informerade. Som ni vet kommer Bitte också till våra kompetensutvecklingsdagar 2017.
Vid vårt möte informerade Bitte oss gällande att Socialstyrelsen kommer att få ett antal regeringsuppdrag kring kommunal hälso- och sjukvård 2017. Socialstyrelsen ser oss MAS och MAR som viktiga samarbetspartners i arbetet.

Vårt sista styrelsemöte för 2016 har hållits i Stockholm 1-2/12. Protokoll från detta möte kommer att läggas ut på hemsidan så snart det är skrivet.
Valberedningen var ett inslag i detta möte. En del förändringar i styrelsen krävs 2017. Om du är intresserad av styrelsearbete vill vi gärna att du kontaktar valberedningen.

Vid detta möte fortsatte också planering av kompetensutvecklingsdagar 2017. Preliminärt program hittar ni på hemsidan.

Att arbeta i en ideell förening ställer krav på oss som styrelseledamöter, detta ägnades en del tid att samtala om under vårt möte. Det är viktigt att allt sköts på rätt sätt i en förening så att föreningen är klanderfri.

Vårt nästa möte är planerat till 2017-01-26, ett endagarsmöte.
Sedan har styrelsen avsatt tid för två planeringsdagar i början av februari.

Varma hälsningar och en riktigt God jul och ett Gott Nytt År önskar jag er alla

Ordförande Ulla Olsson

Ordföranden har ordet 2016-11-09

Lite aktuell information från oss i styrelsen genom mig som ordförande.

Just nu är vi efterfrågade på många olika håll. Socialstyrelsen är en av våra samarbetspartners som vill ha oss med i många olika arbeten kring patientsäkerhet, så även SKL, vårdanalys och SSF. Vi försöker töja på oss allt vi kan för att räcka till. Vi kan komma att behöva hjälp av er medlemmar för att kunna delta i allt. Vi återkommer om detta. I arbetet med diabetes tillsammans med SKL har vi haft hjälp av MAS Gotland, som nu lämnat över till MAS Nynäshamn. Dokumentation om detta arbete finns på vår hemsida.
Egenvård, meddelandeblad, delegeringsföreskrift, utvärdering av kunskapsstöd palliativ vård mm. är förestående och pågående arbeten. Så snart vi har information att ge lägger vi ut det på hemsidan.
Parallellt arbetar vi också med arrangemanget av kompetensdagar 2017. Preliminärt program finns utlagt och vi hoppas på intressanta och givande dagar. 2017 firar vi också 25 år som förening, jag minns 20 års firande i Kolmården då jag valdes som ordförande. Tiden har rusat iväg känns det som.
I år siktar vi på 170 deltagare och vi vill också flagga för att ni som är intresserade av vårt arbete och våra kompetensutvecklingsdagar ger oss det bästa stödet genom att vara med i vår förening. På hemsidan är det enkelt att anmäla sig som medlem.
Nästa styrelsemöte är planerat till 1-2/12, då har vi också bjudit in Eva Estling för att prata om framtida samarbete med SKL i hälso-och sjukvårdsfrågor.
Vi har också bjudit in valberedningen till ett förutsättningslöst samtal.
Du som är intresserad av att bli med i styrelsen kontakta valberedningen. Namnen finns på vår hemsida.
Själv har jag som ordförande nu lämnat min tjänst som MAS i Luleå kommun och min efterträdare heter Lena Perttu, en mycket bra ersättare och jag känner mig mycket trygg med Lena på min tidigare stol.
Jag finns kvar som ordförande till nästa årsmöte 2017-05-10 kl. 14:30. Hoppas vi får många deltagare på mötet.
I Luleå just nu -7 grader, lite snö på backen och en sol som lyser på oss. Idag blir det en promenad runt vår vackra stad där jag börjar vid norra hamnen och Luleå älv vid mina fötter och avslutar i södra hamn med havet framför.

Varma hälsningar
Ordförande Ulla Olsson

Ordföranden har ordet 2016-09-25

Bara en kort blänkare: i mitten av sommaren kom en inbjudan från Socialstyrelsens GD Olivia Wigzell, hon och hennes medarbetare ville träffa styrelsen för att prata om kommunal hälso- och sjukvård generellt och Meddelandebladet speciellt. Vi mötte upp sju personer ur styrelsen 19/8-16. Vi hade ett mycket bra samtal där beslut bl.a. togs att vi skulle bli inbjudna för att se över Meddelandebladet. Inbjudan har nu kommit och vi arbetar med att hitta ett datum som passar.

Åter på plats i Luleå efter drygt fyra veckor i Stockholm och uppdrag av olika slag.
Höstens första styrelsemöte är genomfört med en agenda som innehöll många varierande ärende. Protokollet är på väg att läggas ut på hemsidan.
Jag har haft ett möte med SSF där vi pratade samverkan och hur vi kan stötta varandra. Som förening anser vi att samverkan är viktig parallellt som vi är en självständig förening med mandat att fatta egna beslut.
Två dagars internat på Långholmen tillsammans med Socialstyrelsen och kolleger från primärvård, palliativa registret, specialiserad palliativ vård, forskare med inriktning palliativ vård. Vi utvärderar kunskapsstödet för palliativ vård och under andra halvan av december kommer resultatet.
Patientsäkerhetskonferens med styrelsekolleger avslutade min Stockholmsvistelse, i fredags klockan halv sju satte vi oss (jag har haft maken med mig denna gång) i bilen i Lännersta för att köra hem till Luleå ca 100 mil och klockan sjutton körde vi in på hemma gården, trötta men nöjda att resan gick så bra.
I bilen på väg hem har jag summerat min intensiva septembermånad och konstaterat att den blev precis så bra som jag hade önskat. En bra blandning mellan uppdrag och ledighet.
Det som känns starkast är två saker förutom de uppdrag jag haft är:
Vår Gotlandsresa där vi förutom att se nästan hela Gotland också fick gästa kollegan Gerd Silk tidigare styrelsemedlem och nu en av två interna revisorer i vår förening. Vi fick en magisk kväll i Ljugarn under en stjärnklar himmel.
Den andra höjdpunkten om man nu kan kalla det höjdpunkt var att besöka Ludvika och min fars grav. Han begravdes där 2005 och sen dess har jag inte varit till Ludvika. Det blev ett fint besök.
Men nu blickar vi framåt, planering av kompetensutvecklingsdagar 2017 är i full gång och vi hoppas snart kunna berätta var i Stockholmstrakten vi ska vara. Inbjudningar till föreläsare har börjat skickas ut, vi hoppas på två bra dagar där vi får prata om Kommunal hälso- och sjukvård både övergripande och mer i detalj. Vi tar gärna emot förslag på ämnen.
5/10 åker jag till Stockholm igen då för möte med SSF Ordförande råd och 6/10 nytt möte med Socialstyrelsen om utvärdering av kunskapsstödet.
Nästa styrelsemöte 27/10.

Varma hälsningar

Ordförande Ulla Olsson

Ordföranden har ordet 2016-05-13

Åter på plats på kontoret i Luleå.

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering. En förening, ett viktigt steg framåt för föreningen och för oss som tillsammans arbetar för patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård.

Jag känner mig uppfylld av våra två kompetensutvecklingsdagar vi precis har avslutat och så glad och nöjd över att vi nu är en förening där MAS och MAR har samma plattform.
Roligt att under två dagar få umgås med så många kolleger samt lyssna på information från olika vinklar som alla leder mot ökad patientsäkerhet. Vissa talare tangerade att gå in i varandra. Så kan det bli och det tar vi med oss till framtiden.

Nu följer jag enkätsvar som ska ligga till grund för vårt fortsatta arbete med framtidens kompetensutvecklingsdagar.

Styrelsen ses som jag berättade om i Barkarby 31/8-1/9.
Fram till dess fortsätter vi att hålla kontakt via mail och telefon för arbetet stannar inte.

Idag åker jag till mitt paradis sommarhuset i Nikkala 15 km söder om Haparanda, där ska jag njuta av vårljuset, blommor i knopp och sommarfåglarna som är i antågande.
Åker inte hem förrän måndagmorgon, vill suga på karamellen så länge som möjligt.

En trevlig sommar önskar jag er alla.


Ordförande Ulla Olsson

Ordföranden har ordet 2016-03-22

Nu har vi gått in i påskveckan och här i Luleå är vi just nu inne i en kylig period - 12 grader på morgonen och en sol som börjar klättra upp på himmelen redan före 06:00. Dagstemperaturen orkar inte över plustecknet.

MAS och MAR i Luleå förbereder just nu en utbildning kring Patientsäkerhet för all HSL personal. Utbildningen ska gå av stapeln 11 och 14/4 och sammanlagt vid fyra tillfällen.

På föreningsnivå förbereder vi just nu styrelsemötet i april. Vi har många viktiga punkter på dagordningen. Vi ska också möta Socialstyrelsen för att prata om Meddelandebladet MAS MAR. Vi ska även träffa valberedningen.

En punkt på dagordningen är att knyta ihop säcken inför kompetensutvecklingsdagar 2016. I år blir vi 150 personer som möts vilket är ett rekord. Vi ser fram emot två spännande dagar och trevliga möten med er alla.

Men först på agendan blir att fira påsk, ni som mött mig tidigare känner nog igen mina planer.
Fritidshuset i Nikkala väntar på mig. Det innebär förhoppningsvis skidåkning både klassiskt och skate. Utebastu som jag får elda några timmar innan den är varm. Framåt kvällen paus vid köksbordet i första hand jag och maken men något möte med våra vänner är också inplanerat. Min avkoppling efter intensiva arbetsdagar.

Jag vill passa på att önska er alla en Glad påsk.

Ordförande Ulla Olsson

Ordföranden har ordet 2016-01-18

Så var vi inne på ett nytt år 2016. Alltid spännande att möta ett nytt år med alla oskrivna blad.

I riksföreningen har vi redan hunnit ha en del aktivitet trots att året bara är 18 dagar gammalt.
Vi har nominerat riksföreningen till Dagens Medicins Guldskalpellen. Vi tycker att det är dags att lyfta kommunal hälso- och sjukvård till nästa nivå.
Därför har vi också anmält oss att vara talare på Patientsäkerhetskonferensen 2016. Vi vill prata om patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård.

Som ni sett på hemsidan är nästa styrelsemöte planerat till 26/1.

24-25/2 har styrelsen bokat planeringsdagar. Vi ska vara i Sigtuna.
Vi tycker att det är viktigt att planera in tid så att vi kan ta upp framtidens mål för riksföreningen.

Tiden går fort och sen är vi snart framme vid månaden maj. Då hoppas jag att vi blir många som träffas. Idag är vi 87 anmälda.

I Luleå rullar arbete och fritid på parallellt. Det känns bra på bägge fronter.
Vi har haft en kall början på året, några dagar med - 30 grader och det är för mycket. Kylan hämmar möjligheterna till rekreation utomhus, men för varje dag går vi mot ljusare dagar.
Hoppas ni alla fått en bra start på året.

Ordförande Ulla Olsson

 

Ordföranden har ordet 2015-12-08

Till alla MAS/MAR skickar jag en hälsning.

Riksföreningens styrelse träffades för ett två dagars styrelsemöte ute i Barkarby Gård, Wärdshus Lasse Maja 3-4/12.
En del av tiden ägnade vi åt kompetensutvecklingsdagar 2016.
Programmet är klart och ligger på hemsidan. Som jag ser det ett spännande program med en variation av föreläsare.
I år riktar sig inbjudan i första hand till medlemmar i riksföreningen. Detta eftersom vi behöver er som medlemmar för att vi ska kunna verka som förening.
Förra året blev medlemmar utan plats på kompetensutvecklingsdagarna så därför gör vi på detta sätt i år.
Gå med i föreningen och anmäl er till kompetensutvecklingsdagarna 2016.
I mån av plats kan även icke medlemmar anmäla sig efter 2016-02-15
Vi har bokat upp 140 rum för er och konferenslokalen klarar också denna mängd människor.
I det gråa vintermörkret känns det bra att tänka framåt mot maj 2016 då vi får träffas och prata Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård.

Riksföreningen kommer också att vara representerad i Kista på MVTe konferensen i början på februari.

Vi har även anmält intresse att vara med på Patientsäkerhetskonferensen 2016 i Älvsjö. Även här skulle vi vilja belysa patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Som ni ser en del på gång, men först behöver vi lite glögg och julfirande. Jag hoppas att ni alla får fira en jul på det sätt som ni önskar.

Jag passar på att önska er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Ordförande Ulla OlssonOrdföranden har ordet 2015-09-15


Efter sommaren hälsning från Luleå

Vill inte riktigt ta ordet höst över mina läppar därför skriver jag istället en efter sommaren hälsning.
Nu är semestrarna över för de flesta av oss. Många har redan arbetat ”länge” efter semestern. Själv är jag inne på min fjärde vecka och har redan hunnit delta i ett möte på Socialstyrelsen gällande att utvärdera den Palliativa vården och följsamhet till Vårdprogram och riktlinjer. Det blir ett spännande och viktigt arbete som ska utföras under 2015 och 2016. Jag återkommer med mer information under resans gång.

Hoppas alla har fått den vila och möjlighet att njuta av ledighet som vi alla så väl behöver. Här i norr har sommaren varit varierande, jag känner mig nöjd med sommaren som var men nu tittar vi framåt.

Riksföreningens första styrelsemöte är nu på torsdag 17/9 och vi har en full dagordning som vi ska hinna med. Vi får vara strukturerade och om det behövs prioritera.
Vi har som alltid nya förfrågningar om deltagande i olika arbetsgrupper, det som står på agendan är en förfrågan från SKL som ska starta en kompetensgrupp Strama och vill ha oss med. Vi ska självklart vara med men vi måste se över vem av oss som har möjlighet.
En punkt på dagordningen på torsdag är utvärdering av kompetensutvecklingsdagarna 2015 samt diskussioner om hur vi ska tänka kring dessa dagar framöver. Ett beslut måste fattas på torsdag eftersom det kräver en del av oss för att få ihop detta. Här har vi som ni vet två MARar med oss.
Ett viktigt arbete under det närmaste året är att riksföreningen blir EN förening för både MAS och MAR. Vi ska planera en eventuell planeringsdag för att hinna fördjupa oss i detta, här kommer vi att bjuda in några MARar att delta. Vi har haft detta på agendan ett antal år och nu är det dags att gå från ”ax till limpa”.
Med detta avslutar jag mitt första ordförande har ordet för hösten, men återkommer snart

Ordförande Ulla Olsson

Ordföranden har ordet 2015-05-25

Försommarhälsning från Luleå
Kanske inte riktigt rätt namn på detta brev.
I Luleå väntar vi fortfarande på lite värme, solen lyser idag. Helgen har varit kylslagen och under lördagen föll under någon timme blötsnö. Temperaturen visade på + 3.

Men vädret är inte allt. Vi har fått enkätsvar från er som deltog på kompetensutvecklingsdagarna. Det är glädjande för oss som arrangörer att se att så många av er var nöjda med dagarna. Sen finns det självklart alltid saker att utveckla och det kommer vi att titta på när vi har vårt första styrelsemöte 2015-09-17. Huvudspåret är alltid, ska vi arrangera kompetensutvecklingsdagar nästa år? Var ska vi i såna fall vara? Vad ska temat för dagarna var.
Via enkätsvaren har vi fått tips som vi absolut kommer att titta på.
Så snart vi vet kommer ni att få veta så att ni tidigt kan börja planera i era kalendrar.

Årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt för er alla här på hemsidan.

Sommaren närmar sig med stormsteg oavsett väder och vind.
Jag hoppas att alla ni MAS och MAR får en skön semester och en trevlig ledighet. Jag vet att vi alla behöver det.

Själv delar jag upp min semester i sommar för att det ska passa både mig och andra och min ledighet i år precis som tidigare år kommer att tillbringas med barn och barnbarn i vårt fritidshus utanför Haparanda. Min oas i tillvaron. En resa till Kreta tillsammans med de mina är också planerat.

Mina slutord till er innan sommaren anländer blir: Ha det så skönt och njut av er ledighet.
Vi hörs till hösten

Ordförande Ulla Olsson

 

2015-04-13
Hemma i Luleå igen efter två intensiva styrelsedagar 9-10/4-15

Vi har lagt sista handen inför kompetensutvecklingsdagarna som nu bara är drygt tre veckor bort.
Vi har också planerat för årsmötet som går av stapeln 6/5-14:00. Det är en del som ska fixas med, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan mm. I år hoppas vi på många deltagare
Styrelsens sammansättning har vi också tittat på.

Vi träffade valberedning och hade ett bra samtal.
Under dessa dagar hade vi också haft besök av representanter för Apodos samt även Dagens Medicin.
Många är intresserade av att prata med oss och våra erfarenheter efterfrågas i många sammanhang.
Protokollet från dessa dagar ligger snart ute på hemsidan.

I Luleå idag är det kallt, mulet och ett stilla regn faller. Det tycker vi är bra för här uppe i norr är det enda chansen för att bli av med all snö som fortfarande ligger.
På landet i helgen mätte jag snödjupet till 50 cm.
Jag har ägnat tid åt att skotta fram mina lådor med tulpanlökar och även rabarberplantorna.
Vårt land är avlångt och just nu är det stor skillnad på norr och söder.

Som ordförande är det alltid en viss anspänning när vi närmar oss kompetensutvecklingsdagar. Det är ett stort ansvar för oss alla i styrelsen att det blir bra dagar med lagom av allt. Programmet känns riktigt spännande och det blir också roligt att få träffa er MAS/MAR från hela landet. Som ni redan sett är det rekord i år 133 anmälda.

Varma hälsningar från ett kylslaget blött Luleå.

Ordförande Ulla Olsson


2015-02-25


Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1997:10 om medicinskt ansvarig sjuksköterska har upphävts.

Det är inte bara dessa allmänna råd som är upphävda utan även SOSFS 1997:8 om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor har varit tydlig i sitt remissvar till Socialstyrelsen gällande att föreningen anser det nödvändigt att Socialstyrelsen tar fram en ny författning med både föreskrifter och allmänna råd gällande att patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården ska säkras innan de allmänna råden i SOSFS 1997:10 upphör.
Så har inte skett och vad gäller nu?

Patientsäkerheten säkerställs idag genom att det finns medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering.

Ordförande har idag via mail kontaktat Malin Bruce på Socialstyrelsen men hon hade ingen ytterligare information utan har skickat frågan vidare inom myndigheten. Det svaret har inte anlänt än. Generaldirektör Lars-Erik Holm har också fått frågan men har inte svarat än.

Uppdrag förändras och vården förändras men som jag som ordförande ser det kommer vår roll att finnas kvar och i framtiden förhoppningsvis med ett tydligt uppdrag gällande vad som är vår roll. Riksföreningens styrelse har planeringsmöte 3-4 mars och hoppas då ha fått mer information så vi kan diskutera strategi.

Det som reglerar det medicinska ansvaret i kommunerna nu som tidigare är att vårdgivaren har ett stort ansvar och det är tydligt i nya föreskrifter, lagar och förordningar. Från nationellt håll vill man inte detaljstyra kommunerna.

De lagar som styr idag är desamma som var innan de allmänna råden upphörde.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
24 § Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för
1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,
2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna,
3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
7 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal
3 § En sjuksköterska som avses i 24 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att
1. patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
2. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
3. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt
4. rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande…….

Ordförande Ulla Olsson

2015-01-26

Nytt år nya utmaningar.

Just nu planerar riksföreningens styrelse för det första styrelsemötet 2015-01-29.
Vi har en gedigen mötesagenda som ska hinna klaras av på en dag.
Vi startar på morgonen med planering av kompetensutvecklingsdagar och går sedan över till ordinärt styrelsemöte.
För att hinna gå på djupet med övergripande frågor som ställs till styrelsen har vi två planeringsdagar bokade i mars 2015 närmare bestämt 3-4 mars.
Vid detta till fälle kommer vi också att titta på verksamhetsberättelse 2014 och verksamhetsplan 2015. Tidigare år har vi gjort det var och en på vår kammare och sedan försökt sy ihop materialet, vi tror att detta är ett bättre alternativ och att kvalitén blir högre.

Som ordförande sitter jag just nu på många stolar, detta eftersom vi i Luleå just nu gör en omorganisation mot målet en sammanhållen vård och omsorg. Jag sitter som en av två projektledare för detta arbete och försöker ta tillvara sjuksköterskor och Rehabs intressen i denna omorganisation.
Målet är att HSL ska komma närmare SoL och vice versa.
Ja ett stort arbete som upptar stor del av min tid men att ägna tid och kraft åt detta känns mycket viktigt.
Sen har jag självklart uppdraget som MAS i min kommun och parallellt ordförandeskapet.
Jag vill ändå framhålla att så positiva utmaningar som jag har på arbetet just nu var det längesedan jag hade och har man positiva arbetsuppgifter känns det roligt och då orkar man mer.
Jag tror att min roll som ordförande också påverkas positiv av detta.

I Luleå just nu snöstorm och -1 grad. Kontrast mot igår söndag då vi hade – 14 grader och en sol som sken från en klarblå himmel.

Vi ses i 6-7 maj i Solna Frösundavik på våra kompetensutvecklingsdagar.

Ordförande Ulla Olsson

 

2014-11-09
I Luleå, mörkt, grått och temperaturen ligger nära noll.
Hade tänkt åka långfärdsskridskor i helgen men en envis hosta hindrade mig.
Fick tipset att dricka kokt vatten med inslag av färsk ingefära, ett bra tips hostan nästan borta.
Laddar nu för skridskor nästa helg.

En ny vecka framför och som ni säkert sett arbetar styrelsen för högtryck vid sidan av vårt ordinarie arbete för att sy ihop kompetensutvecklingsdagarna 2015.
Det blir Stockholm i år, vi tror att det är bra för de flesta av våra medlemmar. Nästa vecka får vi veta var i Stockholm det blir.
Vi har en plan gällande talare och fem av dessa har redan idag tackat ja.?
Vi har ännu inte hittat samlingsnamn för dagarna men vi har pratat om vikten av att sammarbeta i den egna organisation, allt med fokus på patientsäkerheten. Självklart får jag anledning att återkomma till detta under resans gång mot maj 2015.
Som ni redan vet och förstår pågår mycket parallellt.

Vi har nu en MAS i Swe Dems styrgrupp, hon kommer från Vadstena/Ödeshögs kommuner. Bra tycker vi! Ibland räcker inte styrelsens tid till, då behöver vi hjälp av er ute i landet.
Riksföreningen har också representanter i olika arbetsgrupper som SKL leder, bl.a. Astma/Kol, Stroke, revidering av Handbok Riskanalys Händelseanalys.

SSF:s Sjuksköterskedagarna går av stapeln i november, där representerar Gerd och Elisabeth riksföreningen.

Jag ser fram emot nästa styrelsemöte 4/12. Tyvärr samma dag som SKL:s dag för MAS MAR. Vi planerade våra styrelsemötestider i april för att alla skulle ges möjlighet att planera sin tid, därför svårt att ändra. Vi gjorde ett försök men lyckades inte. Därför kommer vi från styrelsen inte på denna dag. Vi måste ha styrelsemöte enl. plan, som ni förstår mycket att reda i.

Positiva hälsningar trots mörker och tidvis kyla.

Ordförande Ulla Olsson

2014-09-30
Så är veckan med alla möten till ända. Som ordförande i riksföreningen för medicinsk ansvariga känns det otroligt värdefullt att kunna delta i olika sammanhang.
Först var det måndagens möte 22/9 med pilotprojektet Säker läkemedelsanvändning i primärvården.
Projektet är en bra bit på väg och man börja nu kunna se styrkor och svagheter i detta projekt. En viktig fråga som vi pratade mycket om är hur man ska kunna driva detta i större skala.
På heldagsseminariet 25/11 kanske vi är närmare svaret. Det vi enades om är att vi yrkesföreningar äger projektet och att LÖF och SKL står bakom och stöttar på olika sätt. Bl.a. Finansieringen.
23/9 var delar av styrelsen på Patientsäkerhetskonferensen. Alltid intressant att vara med även om det är mycket landstingsfokus. Vi kanske själva måste börja vara mera på och lyfta det kommunala fokuset.
24/9 Delar av styrelsen var kvar på konferensen. Själv förflyttade jag mig till Socialstyrelsen för att tillsammans med projektledare Malin Bruse och bl.a Maria Ekelund Dannert diskutera fortsättningen på den kartläggning som är gjord gällande vår roll som MAS MAR. Vi lämnade mötet med en mycket positiv känsla av att det kommer något bra ut ifrån detta.
25/9 möte med Socialdepartementet om Betalningsansvarslagen och det lagförslag som arbetas med just nu om Beslutsoförmögnas rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vem ska föra deras talan. Detta arbete leds av Gd. på Socialstyrelsen Lars-Erik Holm. Man var mycket mån om att lyssna på våra åsikter. På detta möte deltog jag, Elisabeth Axelsson, Lilian Carleson, Maria Ekelund Dannert och Siw Hansson. Även detta var ett bra möte. Jag vill förmedla till er alla att vid samtliga möten framhåller man vår viktighet och att våra åsikter är viktiga.
Sen blev det fredag och en ledig dag. Sprang Boo gårdsloppet tillsammans med våra barnbarn 5 och 10 km. En härlig dag. Sen har helgen gått i barnbarnens tecken.
Nu är det dags att hugga i med det ordinarie arbetet i morgon måndag. Just nu på Arlanda väntar på flyget hem. Landar i Luleå 22:00.
Nästa uppdrag styrelsemöte 23-24/10
Ordförande Ulla

2014-08-27
Sommar och semester har passerat. Nu börjar jag komma in i jobbet igen och med det också de åtaganden jag har på sidan om. I mitten på september åker jag på en veckas semester till Mykonos i Grekland och efter det drar allt igång.
Privat som ordförande i vår bostadsrättsförening närmar det sig årsstämma och årsredovisning. Jag har haft detta uppdrag några år så nu är det inte så krångligt, men som ordförande i Riksföreningen för medicinskt ansvariga är det alltid nya uppdrag och åtaganden på gång.
Styrgruppsmöte med gruppen Säker läkemedelsanvändning i primärvård inleder 22/9. Patientsäkerhetskonferens 23-24/9 och 25/9 möte med Socialdepartementet. Socialdepartementet vill ha våra synpunkter gällande Effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst samt om Betalningsansvarslagen. Det blir ett spännande möte där vi är fem från styrelsen som möter upp. Det känns otroligt bra att dom frågar efter våra åsikter. Rapport från dessa möten kommer ni att få i sinom tid.
23-24/10 har vi vårt första styrelsemöte efter sommaren. Vi har mycket att ventilera. bl.a. utvärdering av kompetensutvecklingsdagarna och om vi ska arrangera dagar 2015 och i sånt fall var. Vi har lite tankar som vi får bolla. Lite förändringar i styrelsen måste vi också prata om, återkommer med svar om detta. Vi kommer också att träffa våra två MAR representanter som deltar i våra planeringar av kompetensdagar. Önskan är att MARarna ska tillhöra vår förening. Det ska vi prata mycket om. Ja som ni ser en höst full av spännande åtaganden, men allra först ser jag personligen fram emot min första helg i stan sedan början på mars.

Varma hälsningar från mig Ordförande Ulla Olsson

2014-05-16
En kort resumé.
Hemma igen, landade på Luleå flygplats 15/5 21:00 efter att ha varit på resande fot sen söndag kväll. Trött men uppfylld av kompetensutvecklingsdagarn 2014.
Hemma vid köksbordet får Lennart, min man tålmodigt lyssna på allt jag har att berätta. Han kan verkligen lyssna! Orkar inte packa upp, väntar med det till på morgonen. Skönt att krypa ner i den egna sängen.
Vilket engagemang det varit under våra dagar, aktiva deltagare lägger ribban och då blir det oftast bra. Generösa föreläsare som delat med sig av sina kunskaper men också visat det man inte har så stor erfarenhet av. Jag som ordförande tycker att alla föreläsare hade en hög nivå och gav oss MAS/MAR mycket tillbaka. Paneldebatten kändes också som ett steg framåt. Och sist avslutningstalaren Egon Rommedahl knöt verkligen ihop säcken.
Tack alla för engagemang och positiv feedback. Nu väntar vi med spänning på utvärderingen så att vi vet vad vi ska göra bättre nästa år.

Ordförande Ulla Olsson

2014-05-05

Måndag morgon, sista måndagen i Luleå innan jag beger mig söderut. Söndagkväll är det dags att påbörja resan mot Göteborg. Måndag i Stockholm och en dag om Öppna jämförelser med Socialstyrelsen. Sen åker jag vidare till Göteborg på måndag kväll. Just idag känns det härligt att se framemot. Här i norr har det varit en kall helg och igår söndag full snöstorm. När vi åkte hem från landet var det svårt att se eftersom det var så stora snöflingor som yrde omkring. Idag är det som tur är över men fortfarande minus två grader.
Jag ser fram emot att få möta er alla i Göteborg. Jag tror att våra dagar kommer att tillföra oss både kompetens och erfarenheter. Sen är det viktigt att få mötas och utbyta tankar.
Varmt välkomna till Göteborg önskar vi er.
Ordförande Ulla Olsson

2014-03-14
Så var det fredag igen, och vilken fredag.
Anmälan till Kompetensutvecklingsdagarna i Göteborg är stängd. I år blir vi 123 MAS och MAR som träffas och utbyter erfarenheter. Så många har vi aldrig varit tidigare. Som ordförande förstår jag att vi i år har ett stort behov av att träffas, mycket är på gång och hur det påverkar våra roller är oklart. Vi hoppas att det är lite tydligare när vi lämnar Göteborg 15 maj.
Själv ska jag i eftermiddag bege mig ut på landet till vårt fritidshus. Vi har bestämt oss för att rusta ett av rummen 20 kvadrat och byggt ca. 1940, då förstår ni. I morgon plockar vi fram våra kofötter och börjar riva. Ett bra sätt att koppla av om man gillar att riva. Men först en skön fredagkväll framför kakelugnen.
Sen är det snart måndag igen med nya friska tag. Ju närmare Göteborg vi kommer desto mer laddade blir vi som försöker ordna detta efter bästa förmåga. Det är tur att jag har en chef som tycker att även ordförande arbetet är viktigt.
En annan rolig sak att berätta är att vår vice ordförande och webbansvarig Mårten Davidsson just nu arbetar med att starta upp vår nya hemsida, om vi har tur kanske vi får se den i Göteborg.
Till er alla ha en skön helg.
Ordförande Ulla Olsson

2014-02-24
En liten hälsning till er alla.
Fredag igen, vilken tur. Veckorna är väldigt fulla just nu av möten, hemsjukvårdsfrågor och allt som vi MASar ska ha koll på och göra. En annan syssla som upptar delar av min tid är att ta emot anmälningar till våra kompetensdagar i maj. En angenäm syssla. Anmälningarna ramlar in och nu kan man faktiskt fundera med sig själv hur många ryms vi på hotell 11 Eriksberg Göteborg.
Än finns platser kvar men intresset känns i år stort. I programmet syns också att våra samarbetspartners IVO. Socialstyrelsen m.fl. tycker att våra dagar är viktiga.
För att få lite distans till allt detta ska jag under eftermiddagen bege mig till mitt ”sommarhus” för att leva lite utanför allt annat. Där finns massor med snö, en båt vars presenning rasat ihop som behöver min hjälp, en kakelugn att elda i och goda grannar som bjuder på middag på lördag. Känns som ett bra koncept.
Sen är det snart måndag igen med nya friska tag.

Ordförande Ulla Olsson

2014-01-22
Nytt år och till viss del nya förutsättningar.
Som MAS i Luleå Kommun har jag nu en kollega i form av en MAR. Det är en kvalitetshöjning för mig och verksamheten.
Föreningsarbetet i MAS föreningen fortsätter att vara på hög nivå, med många uppdrag och förfrågningar om deltagande. Vårt motto är att försöka vara engagerad i så mycket som möjligt som berör oss. Själv deltog jag förra veckan i det pilotprojekt som fokuserar på Säker läkemedelsanvändning i primärvården och som drivs av SKL och LÖF. Det viktiga i detta projekt är att komma ihåg att det är vi yrkesföreningar som är drivande och ansvariga och att SKL och LÖF har det administrativa ansvaret. Det är spännande att följa och vi ser fram emot de utvärderingar som sedan ska ligga till grund för om detta ska leva vidare när pilotprojektet är över. Alla vet vi att det behöver ske förbättringar för att säkerställa patientens läkemedelsbehandling. Frågan är nog mera hur? Parallellt arbetar vi med att planera och utforma våra kompetensdagar i Göteborg vilket tar en del tid och kraft men samtidigt genererar ny energi allteftersom frågetecken rätas ut. Vi hoppas självklart att deltagandet ska bli stort och att vi ska få oss mycket till livs under dessa dagar. Sen måste vi ju alla ta ansvar för det arbete vi har i den verksamhet vi verkar. Ibland funderar jag hur man får ihop det. Jag tror och hoppas att det faktiskt är så att även det fungerar. Patientsäkerheten är alltid på tapeten och ett fokusområde. Första mars närmar sig då patientsäkerhetsberättelsen ska ligga klar på vårt bord. Utanför fönstret -18 och strålande sol.

Ordförande Ulla Olsson

2013-11-18
En intensiv november som började med att vara key speaker på Conductivs konferens MAS/MAR i framtiden. Positivt att få inleda konferensen.

Sedan!
Hemma i soffan efter två dagar i Sigtuna 13-14/11 tillsammans med riksföreningens styrelse.
Fråga nr. 1 var kassörsfrågan som nu är löst, se minnesanteckningar som kommer inom kort.
Två intensiva dagar med bl.a. Samtal kring hur man ska översätta titeln MAS till engelska. Minnesanteckningarna ger oss svaret på vad styrelsen vill föreslå.
MAS manifestet är reviderat och kommer att läggas ut på hemsidan, beslut togs att detta manifest ska revideras en gång om året, nästa revidering 2014.
Styrelsen fokuserade på ett fördjupat arbete kring frågor som MAS har beröringspunkt i.

Som ordförande känner jag mig mycket nöjd med att under två dagar ha getts möjlighet att på ett fördjupat sätt fokusera på vårt uppdrag och rollen som styrelse i MAS föreningen. Det är ett hedersuppdrag att vara ordförande i denna förening, vilken energi man får.

Ett debatt inlägg förbereds där frågor i fördjupad form lyfts. Gerd Silk förbereder stolpar som styrelsen sedan arbetar vidare kring. Vi vill ha debatt kring sjuksköterskan roll och ansvar och hur detta hanteras ute i kommunala och privata verksamheter.

Nästa styrelsemöte 27-28/11 där vi summerar Sigtuna och fortsätter med planering för kompetensdagarna i Göteborg 14-15/5 2014. Vi ses där.

Ordförande Ulla Olsson

2013-09-10
Sensommarhälsningar till er alla.
Sommaren går mott sitt slut. Här i Luleå har vi fortfarande sommarväder. Under helgen +21 grader och strålande sol.
Efter sex veckors semester klev jag in på jobbet igen 26/8. Jag var som jag uppfattade det, efterlängtad och allt körde igång direkt. Inte helt lätt när man under sex veckor varit helt utanför arbetsvärlden, varit på landet tagit dagen som den kommit och bestämt helt själv. Andra dagen var jag i full aktion.
Ett kort avbrott gjorde jag faktiskt den 21/8 då jag deltog vid ett möte på SKL gällande ett arbetar med att ta fram ett vårdprogram för diabetes som ska rikta sig mot den kommunala vården och omsorgen. Mycket spännande, vi har fått se ett första förslag som ser bra ut.
Riksföreningen för medicinskt ansvariga har sitt första styrelsemöte inplanerat 12-13/9 men en överfulldagordning. Styrelsen är till viss del ny, alltid spännande att möta nya medarbetare. Det som blir vår första punkt på dagordningen är kassörsfrågan då vår tidigare kassör avgått p.g.a. nya arbetsuppgifter.
Vi kommer också att diskutera kompetensdagar 2014.
Vi återkommer med anteckningar från vårt möte.

Varma hälsningar ordförande Ulla Olsson

2013-05-17
Hemma i Luleå efter kompetensdagar i Uppsala. Sommaren följde med och idag har vi + 19 grader och en strålande sol. När arbetsdagen är slut ska jag bege mig till mitt sommarhus 1,5 mil söder om Haparanda, närmare bestämt i Nikkala. Där hämtar jag min energi. Plantera, förbereda sjösättning, kanske ta en cykeltur vem vet.
Kompetensdagarna ger mig personligen ny energi och ny framtidsyn. Jag vill passa på att tacka er alla som deltog, utan er vore vi ingen förening. Hur skulle det se ut då! Engagemanget från er alla är det som ger oss i styrelsen motivation att fortsätta att arbeta. Vi är idag en styrelse som arbetar bra tillsammans och också ser fram emot att välkomna de nya styrelseledamöter som nu är invalda. En viktig fråga att driva är samverkan med MAR nätverket och självklart att följa det fortsatta arbetet med MAS/MAR föreskriften samt allt annat som vi är involverade i.
Styrelsearbetet går nu in i ett lite lugnare skede men planering inför hösten är redan igång.
12-13/9 har vi planerat in styrelsemöte och möte med MAR nätverket.
13-14/11 är ett arbetsmöte för prioriterat styrelsearbete inplanerat.
Som ordförande i föreningen känns det bra att blicka framåt och känna att vi har en planering att hålla oss till. Om ni har något ni vill förmedla till oss är det alltid möjligt att skicka ett mail eller slå en signal.

Som avslutning vill jag önska er alla en skön sommar och en avkopplande semester.

Varma hälsningar ordförande Ulla Olsson

2013-04-19
En intensiv tid för MAS och MAR. Våren och sommaren i antågande även om det här uppe i Luleå än så länge är mest vinterkänsla. Jag har trotsat vädret och ändå tagit fram cykeln. Vilken frihetskänsla att kunna cykla, med hjälm på huvet och portföljen i handen cyklar jag omkring mellan olika uppdrag. Del av dag mentor på den Hygienutbildning som vi just nu erbjuder all baspersonal, all HSL personal och alla enhetschefer. Sex tillfällen a. 4 timmar med hygienläkare och hygiensjuksköterska. Möten med vårdgrannar, introduktion till ny personal mm.
Samtidigt har vi väl alla tanken på hur denna sommar och semester ska fungera. Har vi aktuella rutiner till de vikarier som förhoppningsvis är i antågande. Hur kommer det att fungera med delegeringar, kommer vi att ha personal som kan utföra HSL uppdrag på delegation och blir det patientsäkert! Vi har mycket att fundera på.
Och samtidigt snart dags för kompetensdagar som i år går av stapeln i Uppsala. En tid fylld av anspänning för oss i styrelsen. Kommer det att bli bra dagar, blir maten enl. förväntningarna vi har, hur blir de parallella seminarier vi bestämt oss för att ha. Kommer våra föreläsare att ge oss saker att fundera vidare på. Får vi information kring arbetet som bedrivs på Socialstyrelsen gällande MAS/MAR rollen. Hur många kommer att delta på årsmötet?
15-16/5 får vi veta.
Vi ses där
Ulla

2013-02-22
Senaste nytt från ordförande till er medlemmar.
Lite information gällande föreningens arbete just nu.
På Socialstyrelsen har man nu tillsatt en grupp som ska se över föreskriften SOSFS 1997:10. Helena Gustafsson Socialstyrelsen tidigare MAS och ordförande i MAS föreningen är en av representanterna i denna grupp. Parallellt kommer man också att titta på engelsk översättning av Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Jag som ordförande har varit i kontakt med Socialstyrelsen i samband med att detta kom till vår kännedom för att påtala att vi bör ges möjlighet att delta i detta arbete. Det mottogs positivt. Vi hoppas ha något besked kring detta på våra kompetensdagar i Uppsala i maj.
På SKL arbetar man med att ta fram en vägledning som ska innefatta att styra och leda för patientsäkerhet/säker arbetsmiljö i ett dokument, jag som ordförande har deltagit i ett möte gällande detta. Jag återkommer med mer information när arbetsmaterialet kommit. Även detta kommer vi att informera om på kompetensdagarna.
Osökt glider jag då över till att marknadsföra våra Kompetensdagar 2013. Arbetet är i full gång, mer om detta finns att läsa på annan plats på hemsidan. Det jag som ordförande ser fram emot är att vi blir många som möts 15 och 16 maj, att vi får ha bra erfarenhetsbyten med varandra och två trevliga dagar tillsammans. Hoppas vi ses där.

Ordförande Ulla

2012-12-10
Som ordförande vill jag nu när året går mot sitt slut och vi ser fram emot ett nytt spännande år med många utmaningar, passa på att skicka en julhälsning till er alla.
Vi i styrelsen har under året arbetat med att försöka hinna delta i alla viktiga möten som vi inbjudits till. Det har varit många och ibland flera vid samma datum. En del har vi varit tvungen tacka nej till men vi har verkligen försökt att prioritera. Om allt vi gjort kan ni läsa i de styrelseprotokoll som ligger ute här på vår hemsida.

För mig som ordförande är det viktigt att ha en styrelse bakom mig som är flexibel och har en stor arbetspotential. Det har jag.
Nu får vi snart en sammanhängande ledighet, för en del några dagar och för andra några fler. Oavsett hur många det blir vill jag uppmana er att försöka hinna vara lite ”ledig” under dessa dagar. Jag vet att vi behöver det.
Vi i styrelsen har ett arbete framför oss, att arrangera våra kompetensdagar 2013 på hotell Gillet i Uppsala. Det blir som vi ser det bra dagar och vi hoppas får se er alla där.
Sist men inte minst:

En God Jul och Ett Gott Nytt år till er alla från mig och min styrelse.

Ordförande Ulla Olsson

2012-10-15

Som ordförande i riksföreningen för medicinskt ansvariga vill jag ge er medlemmar lite information gällande föreningens arbete just nu.
Hösten är en intensiv tid och vi har blivit inbjuden att delta i många olika arbetsgrupper både av Socialstyrelsen och SSF m.fl. Vi försöker i möjligaste mån att delta men vissa prioriteringar måste göras för att hinna utföra ett gott arbete både på hemmafronten och i styrelsearbetet.
Styrelsen har diskuterat frågan gällande hur många patienter en sjuksköterska kan vara ansvarig för utan att riskera patientsäkerheten, denna fråga har vi bordlagt och kommer att återuppta på nästa styrelsemöte.
På nästa styrelsemöte kommer vi också att träffa nya GD:n Gunilla Hult Backlund, Inspektion för Vård och omsorg som är en helt ny statlig myndighet.
Vi har getts möjlighet att ha synpunkter gällande HLR för patienter som finns i Vård och omsorgsboenden. Här har vi tillsammans formulerat ett svar. Många frågor dyker upp på agendan och man förväntar sig snabba svar. Vi försöker via mailkontakt komma fram till ett gemensamt svar som sedan meddelas till den som ställt frågan.
Att svara på remisser som berör oss som MAS i det arbete vi utför ser styrelsen som viktigt och under hösten har vi svarat på två remisser, ny föreskrift kring Lex Maria samt föreskrift och allmänna råd gällande Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
Parallellt arbetar vi också med att planera Kompetensdagar 2013. Mer om detta kan ni läsa på annan plats på hemsidan.
Vi ser fram emot bra dagar 2013 och hoppas få se så många som möjligt av er där.

Ordförande Ulla

2012-05-30

Som ny ordförande i riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor vill jag skicka en hälsning till er alla.
Jag finns till vardags i Luleå där jag arbetar som MAS och har så gjort sedan hösten 2007.
2009 valdes jag in i styrelsen, i samband med kompetensdagarna i Sunne.
Att finnas i styrelsen ställer krav på att engagera sig i viktiga frågor som berör oss MASar. Det är också ett krav när man väljs in i vår styrelse att vara beredd på att ta på sig uppdrag och kunna balansera sitt ordinarie arbete och MAS uppdragen. Frågan gällande detta måste man ställa sig själv och svaren kan man också bara ge själv.
Att få förfrågan om att ta på sig ordförandeposten är hedrande men också kravfyllt, så då får man ställa frågan igen, vill jag, kan jag, klarar jag.
Jag är glad att jag idag är ordförande men utan en väl fungerande styrelse finns ingen möjlighet att fixa uppdraget. Det vet ”min” styrelse och vi arbetar i team precis som vi vill att all personal som arbetar med våra patienter ska göra. Högt till tak är ett måste.

Vi ser fram emot en spännande höst. Vårt första styrelse möte är planerat till 2012-09-13 och då kommer Socialstyrelsen att delta under eftermiddan så att vi kan fortsätta att diskutera de frågeställningar vi pratade med Anders Printz om i Kolmården gällande Masens roll.

Jag önskar er alla en skön sommar så hörs vi till hösten.

Ordförande Ulla Olsson Luleå

2012-05-23

På Vildmarkshotellet i Kolmården hade vi i MAS-riksförening vårt årsmöte i samband med våra kompetensutvecklingsdagar. På årsmötet valdes en ny ordförande på två år nämligen Ulla Olsson från Luleå. Ulla har varit ledamot i styrelsen sedan några år tillbaka men tillträder nu som ordförande.

2011-10-31

Nu börjar hösten verkligen smuga på oss och i vissa delar av landet finns redan snö. Tänk ändå vad långt vår land är men ack så lätt det är att nå varandra. Vi har styrelseledamöter i Malmö och i Luleå alltså en i var landsända. Vi i styrelsen har flera gånger varje vecka e-post kontakt med varandra om mer eller mindre angelägna frågor. Hur gick det till innan datorn fanns?

Som vanligt har vi MAS/MAR mycket att stå och är efterfrågde i flera forum just nu. I form av intresseförening har vi delatgit i ordförandekonferens knuten till SSF och till Vårdförbundet. I fredags deltog jag på en hearing som Socialstyrelsen bjudit in till omkring Primärvårdens roll för äldre och multisjuka personer. Mycket intressant dag där många engagerade personer deltog, mesta dels från landstinget där vi kunde konstatera att mycket inte fungerar men att det också finns en hel del goda exempel.
MAS-riksförening är också inbjuda att delta på ytterligare en hearing som Socialstyreslen bjudit in till gällande hur Geriatrisk kompetens kan ökas i hälso- och sjukvården samt inom äldreomsorgen. Viktigt ämne att vi från riksförening får vara med att påverka.

Det samarbete vi inlett med PRO och SBF under rubriken Vård värd Samverkan i samband med fjolårets Almedals vecka forsätter med ett möte nu i december.

Många har påbörjat översynen av ledningssytemen för kavlitet som nu slagits ihop till ett gemensam SoL och HSL och gäller från 1 januari nästa år.

Nästa styrelsemöte är satt till den 1-2 december där vi kommer att fortsätta jobbet med att planera för våra gemensamma kompetensutvecklingsdagar 2012. De kommer att gå av stapeln den 23-24 maj på Vildmarkshotellet i Kolmården utanför Norrköping. Planera in dessa dagar redan nu.


Ha det bra i höstmörkret!

T.f ordförande Mårten Davidsson

 

Ordförande har sista ordet…

Den 4 augusti 2011 var en lite vemodig dag för mig, då lämnade jag nämligen formellt uppdraget som ordförande och ledamot i riksföreningens styrelse. När jag i våras blev omvald av årsmötet trodde jag inte att jag skulle få det jobb jag sökt på Socialstyrelsen – beskedet kom veckan efter. Självklart blev jag väldigt glad över att ha fått tjänsten med möjlighet att utvecklas i en ny roll och så småningom förhoppningsvis även bidra till utvecklingen av en allt bättre, allt säkrare vård och omsorg. Samtidigt visste jag att beskedet innebar att jag under sommaren måste avsluta mitt åtagande i riksföreningen och även avsluta min medverkan i olika nätverk och samarbetsforum. Avslut är inte min starka sida, särskilt inte från sådant som varit intressant, lärorikt och roligt, tillsammans med personer jag tycker om. Jag är dock säker på att det jag lärt mig och de erfarenheter jag gjort under åren som medicinskt ansvarig sjuksköterska och som ledamot och så småningom ordförande i riksföreningens styrelse kommer att vara till stor nytta i mitt kommande uppdrag som inspektör.
Som tur är ingen oersättlig och jag hyser en trygg förvissning om att riksföreningen kommer att utvecklas vidare och fortsätta vara en partner myndigheter, föreningar och företag gärna vill samarbeta med. Den nya styrelsen som konstituerar sig den 29 augusti ser ut att få en mycket bred och kompetent sammansättning och jag tror och hoppas att alla medlemmar bidrar med input. Jag vet hur viktig medlemskontakten är, för att kunna lyfta angelägna frågor nationellt behöver styrelsen ha god koll på hur det står till med vård och omsorg och det medicinska ansvaret runt om i landet.
Jag vill tacka alla för den här tiden och önskar den nya styrelsen och hela föreningen allt gott framöver!
Helena Gustafsson, före detta ordförande

Vi som haft förmånen att arbeta tillsammans med Helena i MAS-riksförenings styrelse kan bara önska Helena lycka till på det nya jobbet på Socialstyrelsen. Helena har varit en fantastisk bra ordförande och har upparbetat viktiga kontakter och varit en alldeles utmärkt ambassadör för MASarna i Sverige. Tack Helena för ett kanonbra jobb och Ditt genuina engagemang nationellt för våra frågor.
Styrelsen genom t.f ordförande Mårten Davidsson

 

 

 

2010-09-14
Ordförande har ordet…
Att betrakta oss MASar som kollektiv i en enig förening är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt. Det ligger i sakens natur – vi har så olika förutsättningar lokalt där vi befinner oss, vi har heller ingen gemensam MAS-utbildning att luta oss tillbaka på (vilket är synd och skam). Via Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter har vi också genom åren fått olika svar på samma frågor när vi vänt oss dit för rådgivning, vilket säkert bidragit till att vi ibland har ganska olika uppfattning i vissa frågor.
Kanske är det ändå dags nu att vi som fått förtroendet att vaka över god och säker kommunal vård tar gemensam ställning i vissa frågor? Jag skulle önska att vi med en enad kollektiv röst kunde säga:

- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att patienter med demenssjukdom eller annan funktionsnedsättning lämnas ensamma bakom lås utan reell möjlighet att påkalla hjälp!
- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att sjuksköterskor tillåts arbeta som konsulter utan omvårdnadsansvar!
- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att läkemedelshanteringen delegeras i den omfattning som sker idag!
- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att äldre och funktionsnedsatta patienter har en läkemedelsbehandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet!
- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att äldre och funktionsnedsatta patienter utsätts för undernäring!
- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att äldre och funktionsnedsatta patienters psykosociala behov åsidosätts!
- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att äldre och funktionsnedsatta patienters behov av fysisk aktivitet och utomhusvistelse åsidosätts!
- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att äldre och funktionsnedsatta patienter utsätts för vårdrelaterade infektioner!
- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att äldre och funktionsnedsatta patienter inte görs delaktiga i sin egen vård (inklusive i de avvikelser som sker)!
- Nej, det är inte förenligt med god och säker kommunal vård att döende patienter inte tillförsäkras smärtlindring, ångestlindring och sällskap (om önskat)!

Givetvis finns mycket mer som behöver förbättras, men ovanstående är frågor jag bedömer att vi inom vårt uppdrag har möjlighet att påverka mer direkt. Det kan tyckas trist att formulera sig utifrån ett NEJ, men bakom varje Nej tror jag att varje MAS kan komma fram till en rad konkreta JA:n som passar i just hennes/hans kommun.

Jag tror att det är dags att lägga diskussionerna om gränserna mellan SoL och HSL och verksamhetschef – MAS, vem ansvarar för vad?, åt sidan, för att helt kunna fokusera energin på kvalitet och patientsäkerhet. Jag är övertygad om att det skulle gynna våra kommunala patienter och lyfta fram att den medicinskt ansvariga sjuksköterskans lojalitet med god och säker vård ligger fast, oavsett styre, revirstrider, ekonomi, påtryckningar eller mediatrender.
Det är inte vi MASar som är viktiga utan det vi MASar kan åstadkomma som gör skillnad!
Hör gärna av er med synpunkter positiva som negativa!
Helena Gustafsson, ordförande
helena.gustafsson@gnesta.se

2009-08-25
Jag hoppas att ni alla har fått en härlig och avkopplande ledighet under sommaren!
Mitt i sommarvärmen slängde jag iväg ett mejl till våra medlemmar med anledning av att jag fått signaler om neddragningar av MAS-tjänster på flera håll i landet. Jag vill verkligen sända ett stort tack till alla er som svarat, era svar ger en intressant bild av MAS situationen i Sverige och bekräftar det jag, och många med mig, redan anar: Förutsättningarna för att utöva det medicinska ansvaret ser väldigt olika ut, och kommunens syn på uppdraget skiftar.

Nu i september, den 18-19, ska styrelsen träffas, då planerar vi bland annat att sätta samman en skrivelse till Socialdepartementet, där vi kommer att lyfta fram några områden vi ser som avgörande för uppdraget i framtiden:
• En nationellt likvärdig grundutbildning.
• Ett nationellt likvärdigt uppdrag vad gäller krav på kompetens, omfattning och arbetsbelastning.
• En revidering och uppdatering av de allmänna råden.
• Den organisatoriska ställningen i förhållande till verksamhetschef och nämnd.
• ”Mandat” och reella möjligheter att utöva sitt uppdrag.

Hör gärna av er med synpunkter och förslag: helena.gustafsson@gnesta.se

Om du är medlem, men inte fått mitt sommarmejl (skickades 30/6) ber jag dig att höra av dig direkt till vår medlemsansvariga Kerstin Carlsson kerstin.carlsson@aneby.se som håller på att revidera vår e-postlista.

Jag gissar att ni liksom jag har ganska fullt upp med panedmiplanering för tillfället. Jag hoppas ändå att så många som möjligt tar del av den preliminära versionen av nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, och passar på att lämna synpunkter och ställa frågor vid höstens seminarier runt om i landet. Ni kan också lämna synpunkter via e-post: demens@socialstyrelsen.se fram till 30 november.

Helena Gustafsson, ordförande

2008-04-28
Så var årets största händelse i riksföreningen förbi för den här gången.
Med 39% mycket nöjda och 56% nöjda deltagare på vår Kompetensutvecklingsdag 2008 känns det bra att vi bestämde oss för att köra en endagarsvariant istället för att hoppa över ett år, som var alternativet. Årets utvärderingar är intressanta att läsa igenom av flera skäl; de visar att det tycks ha funnits något för alla smaker under dagen – för en del var någon eller båda av förmiddagens föreläsningar kring värdighet och etik i äldrevården höjdpunkten, för andra gav avsnittet med kvalitetsverktyg på eftermiddagen mest, medan vissa anger att Maria Larsson eller Socialstyrelsen var det bästa med dagen. Många har också tagit sig tid att skriva förslag på teman, föreläsare eller platser till nästa års Kompetensutvecklingsdagar vilket är värdefullt för oss i styrelsen som redan börjat planera för 2009 då vi satsar på två dagar.
Ett fenomen, som säkert de av er som själva har erfarenhet av att arrangera utbildningar eller konferenser känner igen, är att det är svårt att vara helt koncentrerad i nuet som arrangör, fokus ligger hela tiden mer på nästa punkt i programmet. Jag skulle till exempel ha svårigheter med att i detalj återge vad olika föreläsare sagt och gjort (men hoppas på bra OH-material och sammanfattningar på vår hemsida framöver). Två saker lyckades ändå få fäste i mitt medvetande; Gunnar Akners uppmaning till oss att kritiskt granska påståenden om att behovet av vård är större (omättligt) än resurserna (begränsade). Hur vet vi egentligen att det är så? Kanske har detta budskap trummats in tillräckligt länge för att låta som en sanning? Jag leker med tanken – hur skulle det bli om vi erbjöd äldre och funktionsnedsatta den vård, det stöd och den service de själva anser sig vara i behov av? Skulle samhällsekonomin rasa samman och vårdpersonal bokstavligen gå på knäna eller skulle behovet av vård, stöd och service ligga på ungefär samma nivå som nu eller till och med minska på sikt med full tillgång? Tål att tänka noga på.
Naturligtvis är det andra som fastnat i mitt medvetande Maria Larssons spontana svar på frågan vad regeringen egentligen tycker om MASar: ”Vi älskar MASar”.

Helena Gustafsson

2007-12-19
Så här inför jul tycker jag det kan passa bra att fundera lite extra över det här med värdegrund. Det känns som om begreppet ”gemensam värdegrund” blivit lite av ett mantra inom vård och omsorg, många fina dokument har formulerats med övergripande mål som sedan brutits ner till mer konkreta och mätbara moment på verksamhetsnivå. Säkert en god start…men för att den gemensamma värdegrund ska vara till nytta för patienter/vårdtagare/brukare krävs nog ganska mycket mer än ord – ibland kanske det till och med vore mer verksamt med något mindre antal ord till förmån för inre reflektion i äkta möten med vårdtagarna? Själv behöver jag noggrant tänka igenom hur jag som MAS kan tillämpa en gemensam värdegrund när jag går igenom årets avvikelser och skriver min kvalitetsrapport till 2007 års bokslut. Kanske är det möjligt att på ett inre plan ”möta” varje vårdtagare som drabbats av våra tillkortakommanden och sedan balansera det mot de uppställda målen i den gemensamma värdegrunden? Som stöd för en etisk ryggrad kan Gabriela Mistrals ord vara användbara:
Av sättet att ge mig vatten
står människans bild för mig klar…
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till alla medlemmar och kollegor, hoppas att ni får sköna dagar fyllda med lika delar glitter och tankero.
PS. Kom ihåg vår Kompetensutvecklingsdag den 24april 2008, anmälningsformulär finns på hemsidan.DS
Helena Gustafsson, ordförande


2007-10-31
Det verkar ha hänt mycket med MASuppdraget sen begynnelsen 1992 fram till idag, både vad gäller område och innehåll. Frågan är hur vi tycker att uppdraget bör utvecklas framöver?
Just nu nås jag av motstridiga signaler angående synen på den medicinskt ansvariga sjuksköterskans möjlighet att utöva sitt uppdrag. På vissa håll, särskilt i de större städerna, verkar trenden vara att man slår samman områden så att en ensam MAS får ansvaret för områden som tidigare haft två eller flera MASar. På andra håll verkar det snarare gå mot en ökad MAStäthet med fler tjänster, utökad tjänstgöringsgrad eller förstärkning genom tillsättning av en MAR. Redan idag har vi ha olika förutsättningar utifrån lokala förhållanden, och om trenden håller i sig kommer skillnaden att öka. Blir vårdens resultat och kvalitet densamma spelar det kanske inte så stor roll, men om de öppna jämförelserna framöver visar på stora skillnader har vi problem – då är vi långt ifrån en vård på lika villkor.

Som MAS i en liten kommun har man oftast bara ett chefsled att arbeta gentemot och möjlighet att med egna ögon observera varenda verksamhet en, eller till och med flera gånger per år, vilket borde ge goda förutsättningar för att verkligen driva igenom riktlinjer och rutiner för en god och säker vård ända ut på golvet och ända in i vårdprocessens kärna - mötet mellan den som vårdas och den som vårdar. Samtidigt upplever jag (som själv arbetar i två små kommuner) att risken är överhängande att MASen i den lilla kommunen, dels blir indragen i rena driftsfrågor, där blicken för den övergripande helheten lätt går förlorat, dels utvecklas till en ”bra-att-ha” tjänst med allehanda tilläggsuppdrag som kan hota lojaliteten och skymma sikten. Som MAS i en stor kommun eller stadsdel tänker jag mig (här får gärna kollegor med denna erfarenhet gå in och rätta mig om jag har fel) att det övergripande ansvaret blir betydligt mer utmejslat så att uppdraget går att bedriva renodlat utan alltför mycket ”störande” inslag från driften, samtidigt som det troligen är svårare att ha tillsyn över att alla överallt verkligen känner till och efterlever riktlinjer och rutiner för en god och säker vård.

Personligen hoppas jag mycket på att Socialstyrelsen reviderar de allmänna råd som kom 1997 (SOSFS 1997:10) eftersom de i vissa stycken känns förlegade och som ett gungfly att ta bäring på när man behöver hävda sin ställning. En stark koppling mellan den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag och föreskriften om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) borde vara självklar. Att byta ut det, i mitt tycke, närmast nedvärderande uttrycket för kompetens ”gott omdöme” till något mer ändamålsenligt som tex masterexamen i omvårdnad är ett annat strategiskt önskemål. Utifrån de signaler jag beskrivit ovan vore också en ökad tydlighet vad gäller storlek på verksamhetsområde önskvärt. Även om lokala förhållanden är avgörande borde det gå att få en tumregel för hur stort eller litet antal verksamheter, vårdtagare, chefer osv. en MAS bör ansvara över (såväl för stort som för litet kan påverka kvaliteten). I det regelverk som idag styr den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag nämns också förvånansvärt lite om juridik, trots att den, som jag upplever det, upptar en stor del av vardagen. Det vore bra om det i framtida allmänna råd eller föreskrifter tydliggjordes hur balansen mellan framtagandet av riktlinjer utifrån tolkningar av juridiken och den verksamhetsnära tillsynen utifrån evidensbaserade kvalitetsindikatorer ska vara. Med tanke på att det kommer alltmer nationellt material som gör att var och en inte längre kommer att behöva snickra fram allting i egen verkstad, skapas kanske också utrymme för att utveckla MASuppdraget i nya intressanta riktningar?
Från styrelsens sida planerar vi att under 2008 sätta några tankar på pränt om hur föreningen ser på den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag för framtiden. Som vanligt hoppas vi på input från medlemmar och kollegor. Helena Gustafsson, ordförande

2007-05-24
Nu har det gått över en månad sedan vi träffades i Örebro över temat Gränsöverskridande samverkan samt höll årsmöte.
Som nyvald ordförande vill jag passa på att lyfta fram några saker jag funderar över. Jag tror att fler än jag upplever att det är mycket på gång nu och nästan allt handlar om samverkan. Ibland oroar jag mig över bristen på tid för reflektion och långsam eftertanke. Att omfatta ett helhetstänkande, agera riskorienterat och se långtgående konsekvenser tar tid och kräver ett visst mått av lugn och ro – i alla fall är det så för mig (kanske ett rookie-fenomen? Vad säger ni som varit med länge?). Jag ser i alla fall att det just nu finns flera saker att vara vaksam på, områden där gränsförflyttningar och ansvarsglidningar smyger sig på i skuggan av allt det positiva en ökande samverkan medför, företeelser som nog kan kräva upplysande diskussion för kloka vägval:

Begreppet omvårdnad
Alla, såväl HSL-folk som SoL-folk, påtalar ofta att vi idag får ta hand om allt sjukare och allt skörare vårdtagare i kommunen. Samtidigt har jag lagt märke till att sjuksköterskor (och även MASar?) tycks fjärma sig allt mer från rollen som ledare och utvecklare av omvårdnad, en ekvation jag inte får ihop…Håller vi på att lämna walk-over i kampen om rätten att definiera och utforma omvårdnad? Och vad får i så fall det för konsekvenser för de allt sjukare, allt skörare vårdtagarna? Jag saknar en fördjupad diskussion kring frågor som:

– Vad menar vi med omvårdnad inom den kommunala vård och omsorgen?

– Kan det finnas kvalitativa, ideologiska och till och med ontologiska skillnader mellan att ge omvårdnad utifrån SoL, en skälig levnadsnivå och ett socialt omsorgsperspektiv jämfört med att ge omvårdnad utifrån HSL, LYHS, kontinuumet hälsa - ohälsa och ett vårdvetenskapligt perspektiv?

– Kan en legitimerad sjuksköterska avsäga sig ansvaret för vårdtagarens allmänna omvårdnad och ändå fullgöra det legitimerade uppdraget?

– Är i själva verket personlig omvårdnad som ges som SoL-insats och allmän omvårdnad samma sak? Kan begreppet basal omvårdnad omfatta rubbet?

– Håller omvårdnadsansvaret på att glida över till vård- och omsorgspersonalen? Ansvarar i så fall sjuksköterskorna i kommunen enbart för den specifika omvårdnaden? Och finns det i så fall vetenskapligt stöd för att en sådan ansvarsglidning är OK?

– Spelar det någon roll för vårdtagarens upplevelse av hälsa och välbefinnande om omvårdnaden leds och utformas av en legitimerad sjuksköterska jämfört med om den leds av en enhetschef och utformas av en vård- och omsorgsassistent?

Trots att Katie Eriksson är något av en husgud (husgudinna?) för mig, som jag ofta återvänder till för råd, tröst eller vila (eller för medhåll i stunder då ingen annan tycker som jag…), har jag alltid varit såld på Virginia Hendersons tydliga och enkla sätt att utrycka omvårdnadens kärna och sjuksköterskans unika uppgift:

Om (basal) omvårdnad

Om sjuksköterskans funktion
Virginia Hendersons 14 Components of Basis Nursing Care:
1. Breathe normally.
2. Eat and drink adequately.
3. Eliminate body waste.
4. Move and maintain desirable postures.
5. Sleep and rest.
6. Select suitable clothes dress and undress.
7. Maintain body temperature within normal range by adjusting clothing and
modifying the environment.
8. Keep the body clean and well groomed and protects the integument.
9. Avoid changes in the environment and avoid injuring others.
10.Communicate with others expressing emotions, needs, fears, or opinions.
11.Worship according to one s faith.
12.Work in such a way that there is a sense of accomplishment.
13.Play or participate in various forms of recreation.
14.Learn, discover, or satisfy the curiosity that leads to normal development
and health and use of the available health facilities.

Om sjuksköterskans funktion

"The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful death) that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge."
(Henderson, 1966, p. 15 The nature of nursing. NY: Macmillan.)

"I say that the nurse does for others what they would do for themselves if they had the strength, the will, and the knowledge. But I go on to say that the nurse makes the patient independent of him or her as soon as possible."(intervju)

Visst blir man väl upplyft!?

Ett annat området jag funderar mycket över är:

Läkemedelsgenomgångar
På många håll pågår ett intensivt arbete med läkemedelsgenomgångar, många har också sökt stimulansmedel för området. Samtidigt växer en marknad med olika verktyg och metoder för läkemedelsgenomgångar fram. När kommunen ska välja verktyg och metod är ofta vi som MASar inblandade. Men hur ska vi säkert veta vilka verktyg som håller måttet? Och hur ska vi få tillräcklig överblick över floran av metoder för att kunna värdera och ställa dem mot varandra för att välja den bästa? Och var går gränsen för den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar inom detta område? Pågår en ansvarsförskjutning, där en läkemedelsgenomgång i praktiken innebär att vård- och omsorgspersonal drar en scanner över en läkemedelslista och sen så var det klart? Var finns de två huvudpersonerna i allt detta (vårdtagaren och läkaren)? Varför känns det som om ”alla andra” (socialchefer, MASar, farmaceuter, politiker, SKL, Apoteket, LIF, mfl) utom just läkarna driver frågan ”äldre och läkemedel” stentufft? Självklart ska vi vara med och röja upp i den allvarliga problemhärd läkemedel och äldre blivit, men ett kritiskt förhållningssätt skadar nog inte…och snälla, finns det ingen doktorand eller FoU-enhet som kan ta sig an uppgiften att vetenskapligt granska och utvärdera olika verktyg och metoder för läkemedelsgenomgång?

Ytterligare ett område där jag tycker att det just nu känns ganska slirigt är:

Evidens
Det verkar råda delade meningar om det är vi MASar, eller någon annan (vem?) som har huvudansvaret för utvecklingen av evidensbaserade metoder för omvårdnad och medicin i kommunen. Just nu verkar det också vara på modet att slänga sig med begreppet evidens i alla möjliga sammanhang och här ser jag en klar fara i att evidens förvandlas till något ytligt där individperspektivet går förlorat, en klar risk inom områden som är lite beforskade och där själva forskningsområdet är av den karaktären att det inte så lätt låter sig fångas med kvantitativa metoder och blir generaliserbart. Jag har hört talas om att det inom tex missbruksvård kan förekomma att man numera endast erbjuder en enda behandlingsmetod, eftersom det bara finns en (eller kanske ett fåtal) med stark evidens, en utveckling jag verkligen inte vill se inom omvårdnadsområdet. Att aktivt driva evidensområdet (vilket jag tycker vi ska) får inte bli en motpol till det kritiska tänkandet som (förhoppningsvis) kännetecknar all verksamhet som bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Men det gäller nog att hålla sig påläst och vaken när de nationella riktlinjerna för demensvård kommer – om dessa riktlinjer tex skulle peka ut att taktil massage mot oro är ett av få områden där det finns stark evidens, är det inte svårt att se hur lätt ett politiskt beslut om ”taktil massage till alla på demensboendet” skulle kunna slinka igenom, på bekostnad av andra obeforskade eller evidenssvaga omvårdnadsåtgärder (som kanske passar betydligt bättre till just individen Greta som hela sitt liv avskytt fysisk beröring).
I sammanhanget skulle det vara intressant att veta om det finns några disputerade och forskande MASar (fick nyligen veta att det troligtvis finns en enda disputerad socialchef i landet) – om vi ska driva evidensutvecklingen tror jag att vi skulle ha stor nytta av några kollegor med forskarvana. Det är inte alltid så lätt att förstå hur omvårdnadsteori ska omsättas i praktiken, eller att som MAS vända sig till omvårdnadteorier lika ofta som till Författningshandboken. Hör gärna av er om ni finns därute! helena.gustafsson@trosa.se

Slutligen några rader om:

Kvalitetsindikatorer
MASar har 14-års erfarenhet av att mäta och kontrollera kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård. Vad kan det då bero på att vi fortfarande inte verkar ha enats kring ett antal kvalitetsindikatorer som alla mäter på samma sätt? Nu när alltmer ska jämföras öppet och nationellt borde det väl vara en baggis för oss att få fram jämförbar statistik, eller? Kan det finnas skäl som talar mot att vi ska mäta samma saker på samma sätt? Betyder ett trycksår på en enhet olika saker i Stockholm, Trosa och Piteå? Personligen tror jag att det kan vara så – visst är det väldigt bra att Socialstyrelsen och SSF m fl tar fram nationella kvalitetsindikatorer så att vi får verktyg att mäta samma och lika och jag hör till dom som läser de resultat från öppna jämförelser som hittills presenterats, inom annan hälso- och sjukvård, med stort intresse (Landstinget Halland verkar ofta ligga bra till, ska man bli sjuk så kanske man ska skynda sig dit?…), även inom detta område tror jag dock att det är bra med eftertanke för att motverka ytliga beslutsunderlag. Mätningar med kvalitetsindikatorer ska kanske ses mer som en (av flera) datainsamlingsmetod (er), först när mätresultatet har analyserats genom ett lokalt perspektiv går det att uttala sig om kvalitetsnivån på ett konstruktivt och kvalificerat sätt tror jag.

Som alltid är jag och hela styrelsen tacksamma för era synpunkter, förslag, inlägg m.m. maila, ring, använd vårt forum på hemsidan, skriv brev. Styrelsen kommer att träffas 16-17augusti, samt 18-19 oktober, och då går vi tillsammans igenom de mail, brev och dylikt som kommit in.
Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor blir vad vi gör den till tillsammans – min förhoppning är att vi ska göra oss hörda på ett sådant sätt att vi (självklart) finns med på banan när myndigheter och organisationer diskuterar och beslutar i vård och omsorgsfrågor. Jag vill därmed önska alla en riktigt härlig och lat sommar.

Helena Gustafsson, ordförande

2007-01-10
Jag upplever väldigt ofta att förändringar sker för långsamt och går för trögt, såväl i arbetslivet som i föreningslivet och privatlivet. Under hösten 2006 har jag dock fått erfara att saker och ting kan ändras så snabbt att jag knappt hinner med:

* När jag i månadsskiftet september-oktober skrev texten till det medlemsutskick som i dagarna ska ha sänts ut till alla medlemmar, via det nya medlemssystemet, levde jag fortfarande i tron om att ett ansvarsövertagande av hemsjukvården skulle ske för alla kommuner 2008 genom ändring i hälso- och sjukvårdslagen. I slutet av november stod det dock klart att den nya regeringen inte kommer att genomföra lagändringen, vilket kändes ganska snopet eftersom jag arbetat intensivt med förberedelser inför detta under drygt 2 års tid, framfört allt i den ena av de två små sörmländska kommuner där jag arbetar som MAS (Trosa och Gnesta). Återstår att se hur många kommuner som ändå tar över och landsting som lämnar ifrån sig hemsjukvården genom frivilliga avtal (som ca hälften av landets kommuner redan har, vissa redan i samband med ÄDEL 1992).

* Under hela sommaren levde jag i trygg förvissning om att Margareta Bladfors-Eriksson skulle fortsätta som drivande och klok ordförande för vår förening. Någon tid innan hösten första styrelsemöte visade det sig dock att Margareta gått vidare till andra uppdrag (vilket jag och övriga i styrelsen egentligen borde ha förväntat oss – så brukar det ju utvecklas för driftiga ledare) – men sanningen att säga var det en lite vilsen styrelse som träffades i september med ett stort frågetecken över hur vi skulle kunna fylla det tomrum Margareta lämnar efter sig. Hur som helst lyckades vi ändå på något vis rycka upp oss, fördela uppdrag och planera vidare med en allt starkare framtidstro (troligen med god hjälp av att ”komma igen” är en talang som vi MASar har eller åtminstone tvingas utveckla särskilt starkt i det dagliga arbetet…).
Vår vice ordförande Ulla Johansson bar ordförandeskapet fram till nästa styrelsemöte i december 2006, då jag (efter konfererande med mina chefer på hemmaplan och invärtes med mig själv) tog över som tf ordförande fram till årsmötet som planeras till em./kvällen den 11 april 2007 (tid ej fastställd ännu).

* Redan i maj 2006 fick jag veta att jag skulle bli mormor omkring Lucia/jul 2006 och jag förberedde mig för en lång (seg?) tid av lika delar förväntan och oro, samt började hälsopreparera mig lite extra med motion och ändrade kostvanor för att klara det storslagna uppdraget… – den 10 november drabbades min dotter av blindtarmsinflammation och lilla Maya kom till världen med akut kejsarsnitt. Allt gick bra, men inte kan jag påstå att jag kände mig som en förberedd mormor när telefonen ringde…

Just nu finns drygt 170 medlemmar registrerade i Riksföreningen, vilket är en ökning jämfört med 2005, men självklart hoppas jag på att ännu fler väljer att stödja föreningen arbete som medlemmar. Medlemsavgifterna är det som finansierar vår hemsida, medlemsutskick och styrelsens aktiviteter och planering av de årligen återkommande Kompetensutvecklings-dagarna.
Styrelsen genomför sina möten och aktiviteter så sparsamt det bara går och en del arbete sker även ideellt, jag skulle nog vilja påstå att hela styrelsen mycket medvetet förvaltar Riksföreningens medlemsavgifter på ett så ekonomiskt och klokt sätt som möjligt. Med ännu fler medlemmar skulle det kanske vara möjligt att driva vissa frågor mer intensivt!? Jag och hela styrelsen tar tacksamt emot förslag, idéer och synpunkter om vilka frågor Ni tycker är viktigast för Riksföreningen att arbeta med framöver:

Hur tycker Ni att medlemsavgiften ska förvaltas på bästa sätt för att landets medicinskt ansvariga sjuksköterskor ska få de bästa förutsättningarna för att se till att vårdtagarna får den godaste och säkraste vården?

Med vänlig hälsning
Helena Gustafsson, tf ordförande i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor

PS. Varmt välkomna till våra Kompetensutvecklingsdagar på Örebro slott den 11-12 april 2007.

2006-03-13

Jag vill med detta meddelande slå ett slag för våra studiedagar våren 2006. De går den här gången av stapeln 11-12 maj i Stockholm. Vi har ett mycket spännande program som Du hittar i dess helhet på hemsidan www.mas-ccn.org. Jag hoppas verkligen att många kommer dit. Vi har ett bra program och nu har Du möjligheten att få träffa MASar från hela vårt avlånga land och utbyta erfarenheter. Ylva Johansson, vår socialminister kommer att medverka. Vi får också lyssna på bland många andra Astrid Norberg och Sirkka-Lisa Ekman som båda är professorer inom omvårdnadsområdet. Rubriken på våra studiedagar är ”God och Säker vård ur ett vetenskapligt, juridiskt, praktiskt och politiskt perspektiv”

Glöm inte att anmäla dig till dessa dagar.
Det finns fortfarande tid att anmäla sig. Vi vill helst ha din anmälan som är bindande senast den 15 mars.
Margareta Bladfors-Eriksson
ordförande

2006-01-23
Nu har vi alla kommit igång efter alla helger. Ett nytt år med många utmaningar och nya uppdrag. Vi i styrelsen som förutom mig består av
Ulla Johansson från Sundsvall som är vice ordförande, Kerstin Hellgren-Tobiasson, kassör från Jokkmokk, Mårten Davidsson från Finspång som ansvarar för vår hemsida, Annika Lindgren från Göteborg, Kerstin Carlsson från Aneby, Johanna Sopo-Häggroth, från Huddinge, Ingrid Alm- Persson från Skarpnäck är föreningens sekreterare och sist men inte minst Helena Gustavsson från Södertälje (MAS i Trosa och Gnesta) som är medlemsansvarig. (Vi finns presenterade namn och adress på vår hemsida (www.mas-ccn.org/) hoppas att ni flitigt använder vår hemsida.

MAS hemsida är vår informationskanal till er. Där hittar ni viktig information och ni kan också ställa frågor och kommunicera med era kollegor runt om i landet i ett speciellt forum för diskussion. Vi gör som ni vet inte något traditionellt medlemsblad längre som skickas till alla. Hemsidan är det nya medlemsbladet. Det allra bästa med den är att den alltid är uppdaterad. Där finner ni det allra senaste som händer inom vårt arbetsområde och länkar till sidor där ni kan läsa mer. Ni kan också följa styrelsens arbete. Hemsidan har hittills varit öppen för alla men styrelsen planerar nu att vissa sidor endast ska kunna nås av våra medlemmar.

Som medlem i MAS-föreningen har Du möjlighet att vara med och påverka våra remissvar och vilka frågor vi ska arbeta med. MAS-föreningen är remissinstans när t.ex. socialstyrelsen, socialdepartementet, SSF eller andra vill ha synpunkter på det som rör vårt område. Just nu har vi svarat på remissen ”Omvårdnadsassistentens kompetens – grundläggande kompetensnivå”. Ni hittar remissunderlaget på vår hemsida.

Vi har under det senaste året arbetat med MASens roll i förhållande till Verksamhetschefens. Den enkät som ni svarade på förra hösten har legat som underlag för styrelsens ställningstagande. Vi kan konstatera att kommunernas organisation av hälso- och sjukvård ser väldigt olika ut. MAS har tillsammans med verksamhetschef det övergripande ledningsansvaret för att kommunen ger en god och säker vård oavsett hur den lokala organisationen ser ut. För att MAS ska kunna fullfölja sitt medicinska ansvar är det styrelsens mening att MAS ska finns representerad i de ledningsgrupper där övergripande beslut som berör/påverkar kommunens hälso- och sjukvård fattas.

Alldeles snart kommer ytterligare en enkät att skickas till er. Den handlar om ”egenvård”. Vi är väldigt tacksamma om så många som möjligt svarar på enkäten. Socialstyrelsen är intresserad att ta del av resultatet. Tack på förhand.

Jag vill sist men inte minst slå ett slag för våra studiedagar våren 2006. De går den här gången av stapeln 11-12 maj i Stockholm. Jag hoppas verkligen att många kommer dit. Vi har ett bra program och nu har Du möjligheten att få träffa MASar från hela vårt avlånga land och utbyta erfarenheter. Ylva Johansson, vår socialminister kommer att medverka. Rubriken på våra studiedagar är ”God och Säker vård ur ett vetenskapligt, juridiskt, praktiskt och politiskt perspektiv” Du kommer att hitta det fullständiga programmet på hemsidan. Glöm inte att anmäla er till dessa dagar.

Hälsningar
Margareta Bladfors-Eriksson
ordförande


2005-08-15

Hej!
Jag hoppas ni alla haft en riktigt skön sommar med mycket sol och bad. Nu är det dags att ta tag i de viktiga frågor som MASföreningen ska arbeta med under hösten.

Ansvarsfördelning verksamhetschef/MAS hur tycker vi att den ska se ut? Egenvård vad är det och vem ansvarar för vad? Hur blir det med hemsjukvården? Dessa frågor är högaktuella just nu. Styrelsen har sitt första sammanträde första veckan i oktober i Stockholm och vi har för avsikt att bjuda in en representant för Socialstyrelsen för att få möjlighet att diskutera och lämna synpunkter vad gäller detta med egenvård. Det är många MASar som har problem med detta ute i landet. Styrelsen vill gärna ta del av hur ni löst detta ute i landet. Finns avtal eller annat som reglerar hur samverkan sker.

Vi ser också fram emot vilket förslag regeringen lägger vad gäller hemsjukvården. Vi återkommer om detta när vi vet mer. Ni kan läsa vårt remissvar på hemsidan. På FAMMIs hemsida redovisas att ett flertal av de föreningar som svarat på remissen är positiva till det förslag som utredarna lämnat, däribland Riksföreningen för MAS.

Jag vill också informera att INFOMEDICA håller på att revideras. En handbokskommitté är tillsatt där undertecknad och ytterligare tre MASar från olika delar av landet finns representerade. Jag hoppas ni flitigt använder verktyget när ni arbetar med era rutiner. Målsättningen för arbetet är att handboken ska bli ett verktyg som används över hela landet. Hälso-och sjukvården kommer framledes att presenteras både i text och visuellt. Inger Rising, ordförande i distriktssköterskornas riksförening är ordförande i handbokskommittén. Vi som finns med i arbetet kommer på olika sätt att ta hjälp av er MASar ute i landet för att få era synpunkter på olika avsnitt i handboken. Hoppas det är OK.

Anders Lindman, distiktsläkare och delvis anställd av FAMMI genomför just nu ett arbete med att inventera den kunskap som finns om kvalitetsuppföljning i den öppna hälso-och sjukvården. Avsikten är att under hösten att tillsammans med bland annat yrkesföreningarna påbörja arbetet med att ta fram kvalitetsindikatorer för den öppna hälso-och sjukvården. Ni kan läsa mer om detta på FAMMI:s hemsida. Jag kommer som ordförande i riksföreningen att medverka på ett seminarium om detta under hösten.

Ni kan alla följa vårt arbete på hemsidan. Protokoll från styrelsemöten, remissvar och annat som känns viktigt att informera er om finner ni på hemsidan. Mårten vår webbredaktör bevakar flitigt de nyheter som presenteras nationellt och för in dem på vår hemsida så ni lätt ska hitta dem. Jag vill slutligen påminna er om möjligheten att kommunicera med MASar som inte finns i ert eget nätverk på hemsidan. Vi har alla behov av att få tips, idéer och goda exempel från vardagsverksamheten ute i landets kommuner.
Jag ser fram emot att ni kontaktar mig eller någon annan i styrelsen om ni har frågor eller ämnen som ni vill att vi ska ta upp.

Hälsningar

Margareta Bladfors-Eriksson
ordförande

2005-06-27

Hej alla medlemmar i vår Riksförening
Hoppas ni alla kunnat fira en riktigt fin midsommar. Några av er är
säkert på semester nu och andra väntar tålmodigt några veckor till.

I mitten av juni hade den nya styrelsen sitt första möte där vi la fast
höstens planering. Ni kan läsa protokollet som finns på hemsidan. På
vårt första möte bjuder vi in Gunilla Hult-Backlund för att samtala
om "egenvård". Vi tar tacksamt emot frågeställningar och synpunkte som
ni har om detta.

Det händer mycket i vårt verksamhetsområde. På vår hemsida kan ni hitta
en del av det som publiceras. På Forumsidan har ni alla möjlighet att
kommunicera med varandra.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt bra sommar med mycket sol
och bad.
Margareta Eriksson
ordförande

2005-04-18

Hej!

Tack alla ni som kom till Göteborg för två trevliga dagar. Jag hoppas att programmet var till allas belåtenhet och att ni alla fått med er något att reflektera och fundera över. Styrelsens avsikt vid planeringen av programmet var att ur ett nationellt perspektiv visa vad som pågår och planeras övergripande. Anton Svensson från Socialstyrelsen berättade om Vem som får göra vad i hälso och sjukvården och det märktes att det finns många funderingar och tolkningar av begreppet "egenvård" ute i vårt avlånga land. SBUs verksamhet presenterades förtjänstfullt av Susanna Isaxon. EVM och EVO är begrepp som behöver tydliggöras och implementeras i våra verksamheter. Fallprevention och genombrottsmetoden berättade vår kollega Eva Estling om. Vi fick också veta av henne att det är fritt fram att knycka ideér. Så nu Eva kan du räkna med en hel del telefonsamtal från oss kollegor framledes! Anette Rickardsson belyste begreppen proffession och professionell i sin föreläsning och pekade på oanade möjligheter för framtidens sjuksköterskor. Vem vet hur organisationen av välfärdstjänster kommer att se ut i framtiden? Björn Sundström, sakkunnig i ansvarsutredningen arbetar just nu med detta. Hans redovisning av dåtid, nutid och framtid visar på att någonting måste göras men han ingöt gott hopp om framtiden det gäller bara att nyttja resurerna smart. Ann och Marianne från Sveriges kommuner och landsting som alltid är med på våra studiedagar berättade om det senast från deras horisont. Marianne Olsson har just lämnat Sveriges kommuner och landsting för ett arbete i "hemstaden" Göteborg. Vi önskar henne lycka till och tackar för gott samarbete. Sist men inte minst. Är det någon av er som gick oberörd från Lisbeth Carlgrens framträdande? Jag tror inte det. Vi får arbeta på uppdraget att se till att ta farväl av surkorven i oss och låta russinet ta makten.
Än en gång tack för två fina dagar tillsammans.

Konferensen är dokumenterad och föreläsarnas OH bilder och en del annan dokumentation kommer att sammanställas och läggas ut på hemsidan.

Hälsningar
Margareta Bladfors- Eriksson
ordförande

2005-03-18

Hej igen alla medlemmar!

Jag vill hälsa alla er som anmält er till studiedagarna i Göteborg hjärtligt välkomna till två fina dagar.

Just nu är det drygt 70 MASar som anmält att de kommer till Göteborg den 14-15 april.
Styrelsen har under hösten skickat ut en enkät till MASar ute i landet för att kartlägga hur landets MASar upplever sitt arbete och i vilken utsträckning ansvar och befogenheter följs åt. Resultatet kommer att presenteras på Studiedagarna. Du kan redan nu läsa resultatet på vår hemsida.

Du som redan upptäckt att vår hemsida finns och läser detta. Tipsa gärna dina kollegor om att gå in på vår sida och bekanta sig med den. Under rubriken nyheter lägger vår webbansvarige ut det som är aktuellt för dagen. Du kan också följa föreningens arbete, läsa bland annat protokoll och remissvar på hemsidan.

Veckan efter våra studiedagar är det vårdstämma. MASföreningen kommer att finnas där med en poster för att synliggöra MASen och MAsens arbete i den kommunala hälso- och sjukvården. Besök oss gärna om Du är på stämman.

Väl mött i Göteborg den 14.15 april

Margareta Bladfors Eriksson
Ordförande


2005-02-14

Hej igen alla MASar

Nu närmar sig våra studiedagar med stormsteg. Vi har fått in anmälningar men fortfarande finns det tid att anmäla sig Göteborgsdagarna. Programmet är nu klart och vi hoppas att det blir till belåtenhet och att vi ska få två fina dagar tillsammans.

Jag hoppas att vi alla ska få med oss den allra senaste informationen som rör vårt arbetsområde, vad gäller äldreomsorgen men och inom området fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Tipsa dina kollegor att gå in på vår hemsida och ta del av innehållet.

Även Du som inte är medlem är välkommen till Göteborg.

Hälsningar
Margareta


2005-01-21

Hej igen alla Sveriges MASar.

Nu har vi tagit steget in i ett nytt år. 2004 slutade inte som vi tänkt oss. Den stora katastrofen i Sydostasien har berört och fortsätter att beröra oss. Alla känner vi någon som drabbats och många människor har mist både hem familj och försörjnig. Trots detta har de tagit hand om de drabbade turisterna på ett mycket förtjänstfullt sätt. MAS riksförenings styrelse har beslutat att skänka 5000:- till hjälp och återuppbyggnadsarbet i de drabbade områdena

Livet går vidare och vardagen blir verklig för oss alla. Vi har som alltid en hel del spännande saker på gång i föreningen. Vi har fått in svar på vår enkät om MASens roll och Ulla i Eksjö håller som bäst på att sammanställa den. Resultatet kommer att presenteras på våra studiedagar och naturligtvis också på hemsidan.

Ni kan också läsa protokollet från styrelsemötet på hemsidan.

Studiedagarna, ja de närmar sig. Det är snart april och jag hoppas att vi träffas i Göteborg. Vi har redan fått in anmälningar och ni som ännu inte anmält er gör det. Vi har ett spännande program som nu finns mer i detalj på hemsidan.

Jag ser fram emot att möta er i Göteborg.

Hälsningar Margareta

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2004-12-08

Hej!

Nu när det dags för oss att ha styrelsemöte igen. Styrelsen träffas den 10-11 dec. i Stockholm. Vi ska bland annat svara på remissen om "sammanhållen hemvård". Den utredningen kan nog inte ha gått förbi någon. Naturligtvis finns det för och nackdelar med allting. Vi kan nog vara överens om att det viktigaste är att de människor vi finns till för får en vård och omsorg som har kvalitet. Allt som kan göras för ingen ska "ramla mellan stolarna" är angeläget och viktigt. Om utredarnas förslag går igenom kommer de MASar som arbetar i kommuner som inte har hemsjukvården att få nya och utmanande arbetsuppgifter. Det blir spännande att se vad som händer. Under styreslemötet kommer vi också att göra färdigt vårt program för de kommande studiedagarna i april. Du har väl bokat in dagarna i din almanacka redan nu. Gå gärna in på hemsidan igen efter styrelsemötet och läs studiedagarnas program och övrigt som beslutatas under mötet.

Annars vill styrelsen önska er alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
genom Margareta ordf.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

2004-10-13

Hej alla MASar!

För ett par veckor sedan hade styrelsen sitt första sammanträde för hösten. Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan så ni alla kan ta del av de beslut som fattades då.

Studiedagarna 2005 går av stapeln den 14-15 april i Göteborg. Boka in dessa dagar i er almanacka redan nu. Vi hoppas att vi ska bli riktigt många som träffas där. Programmet för dagarna kommer att omfatta många viktiga frågor som rör den kommunala hälso- och sjukvården i framtiden.

Styrelsen har beslutat att vi de kommande åren ska förlägga våra styrelsemöten i olika delar av landet och samtidigt passa på att träffa de lokala MAS grupperna. Vi börjar i Stockholm den 10 december.

Riksföreningens hemsida kommer framledes att få ett nytt ansikte. Vi hoppas att den ska bli ännu bättre och att allt fler nyttjar den för att få kontakt med kollegor ute i landet.

Till slut vill vi i styrelsen be alla MASar som har möjlighet att sätta er in i och tycka till om betänkandet från Äldrevårdsutredningen "Sammanhållen hemvård". Riksföreningen är remissinstans och vi ska lämna våra synpunkter i december 2004. Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter på materialet fram till 5 december 2004.

Hör gärna av er till oss med frågor och synpunkter.

Varma hälsningar
Margareta Eriksson
Ordförande


-----------------------------------------------------------------------------------------------
2004-08-16

Välkommen tillbaks efter semestern

Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande semester. Vädret har väl inte varit det allra stabilaste och bästa men man får ta det man får.

Nu sätter vi igång höstens arbete. Styrelsen har sitt första möte i Stockholm den 17-18 september. Styrelsen behöver få era synpunkter på vad som är viktigt och angeläget för er att vi är med och påverkar. Ni har säkert tagit del av Holgerssons utredning "Sammanhållen vård". Vad tycker ni om den? Hur ser ansvarsfördelningen mellan MAS och verksamhetschef ut i din kommun? Har ni tillräckligt med sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal för att kunna bedriva en god och säker vård? Informationsöverföringen mellan sluten och öppen vård hur har ni löst det med tanke på den nya betalningsansvarslagen? FAMMI, känner ni till det Familjemedicinska institutet och vilken nytta har ni av det? Vilken kompetensutveckling behöver vi MASar för att utvecklas och utföra vårt arbete på bästa sätt? Läkarmedverkan? Dokumentation? E-hälsa? Ja ni ser att det finns många frågor att diskutera. MASens roll i kommunerna är viktig för att säkerställa att de äldre och funktionshindrade ska få en så bra hälso-och skjukvård i landets kommuer som möjligt.

Hör gärna av er till oss i styrelsen och lämna era synpunkter.

Varma hälsningar

Margareta Eriksson
Ordförande

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2004-06-15

Hej alla medlemmar i MAS riksförening

Nu har vi i riksföreningen haft vårt årsmöte. Ni kan läsa om det på hemsidan och årsmötesprotokollet kommer också att läggas ut så att ni alla kan se vad som beslutades där.

Vi har fått två nya ledamöter till riksföreningens styrelse. Det är Ulla från Eksjö och Johanna som arbetar i Huddinge. De är varmt välkomna med sitt kunnande och sin erfarenhet till arbetet i styrelsen.

Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla och förtydliga MAS-rollen och att verka för en positiv utveckling av den kommunala hälso-och sjukvården.

Under nästa år ska vi aktivt arbeta med MAS-rollen. Som jag skrev i mitt förra brev kommer det många funderingar från olika delar av landet om MAS roll i förhållande till verksamhetschefens. Vi kommer under hösten att skicka ut en enkät till er där vi ber er svara på några frågor om detta. Vi behöver få en tydligare bild av hur det ser ut i landet i stort.

Vi kommer också att vara aktiva och finnas med i de nätverk vi finns representerade. Ni kan följa vårt arbete på hemsidan.

För att föreningen och arbetet ska forlöpa väl är det ni medlemmar som måste vara aktiva och informera oss om vad ni tycker är viktigt att vår förening arbetar med. Det är också väldigt viktigt och intressant för era kollegor att få ta del av alla goda exempel inom vårt arbetsområde som finns i vårt avlånga land. Jag kommer alldeles strax att skicka ut ett personligt brev till alla våra medlemmar och berätta lite mer om föreningen och vars och ens viktiga roll i utvecklingen av framtidens MAS-roll.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt skön och härlig semester med mycket tid till bad, sol och umgänge med familj och vänner

Hälsningar
Margareta B

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2004-03-30

Hej igen alla MASar
Som ni ser kan vi inte genomföra våra studiedagar den 15-16 april på grund av att vi fått in för få anmälningar. Det är synd. Vi förstår att kommunernas ekonomi påverkat era möjligheter att delta.

Vi i styrelsen kommer nu att träffas för att diskutera på vilket sätt vi ska arrangera dessa studiedagar så att så många som möjligt kan medverka. Innan den 30 juni ska vi enligt stadgarna genomföra årsmötet. Jag återkommer med tid och plats om detta. Vi kommer också att sätta in en blänkare i Vårdfacket så att ni kan se när och var vårt årsmöte kommer att äga rum.
Som jag tidigare skrivit pågår det diskussioner ute i landet om MAS ansvar i förhållande till verksamhetschefs ansvar inom den kommunala hälso- och sjukvården. Jag kommer att medverka i ett möte i Stockholm i april som tar upp detta. Det är viktigt för mig att få in så många synpunkter som möjligt från er medlemmar om hur ni ser på detta för att på ett bra sätt kunna framföra våra åsikter i frågan. Om ni har dokument som beskriver detta skulle jag vara väldigt tacksam om jag får ta del av dessa. Det går bra att maila till mig: margareta.eriksson@soc.lulea.se.

Ni som är kontaktpersoner ta kontakt med era kollegor och diskutera frågan.

Tack på förhand

Mvh

Margareta Eriksson

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2004-02-20

Hej igen alla MASar!

Hoppas ni har det gott allesammans. Vi går nu mot ljusare tider och våren börjar väl synas i landets sydligaste del.

Nu är det snart dags för våra studiedagar. Visst har ni bokat av 15-16 april för att träffa alla era kollegor som finns ute i vårt avlånga land. Jag hoppas verkligen att det blir lika god uppslutning som sist och att vi får två utvecklande dagar tillsammans. Det händer en hel del i landet just nu. Ansvarsutredningen har presenterat sin första rapport och snart får vi också ta del av "10 år efter Ädel". Spännande!!! Detta kommer vi att tala om på våra studiedagar.

Just nu känns det verkligen viktigt att vi MASar bevakar och är aktiva i den pågående debatten om landets framtida hälso-och sjukvård, vem ska göra vad???

Vi är också berörda av den debatt som pågår när det gäller diskussionerna om hur den psykiatriska vården bedrivs efter reformen. Vi i styrelsen behöver era synpunkter för att få underlag till vårt agerande i olika frågor. Vi behöver också få inspiration från er för att driva de "rätta" frågorna. TYCK TILL på vår hemsida.
Har ni läst i senaste Vårdfallet om den nya "specialistsjuksköterskeutbildningen". Vad tycker ni om den?

Jag har en fråga till som jag skulle vara tacksam om ni svarar på. Vilken uppfattning har ni om betydelsen av det nya familjemedicinska institutet FAMMI. Känner ni att ni och era sjuksköterskor får stöd och hjälp av det nya institutet när det gäller att utveckla den kommunala delen av primärvården. Jag skulle vilja att ni mailar till mig om detta före den 6 mars. MAS-föreningen har möjligheter att lämna synpunkter på FAMMIS betydelse fram till den 9 mars. HÖR AV ER.

Väl mött i april
Margareta


Du når Margareta: HÄR

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2003-12-20

Hej alla medlemmar i MAS-föreningen
Nu är det brar några dagar kvar till jul och det just nu som mörkast i vårt avlånga land. När jag tittar ut genom mitt fönster här uppe i den allra nordligaste delen av vårt land ser jag ett lätt snöfall och marken är alldeles vit. Rimfrostern i träden gör att min utsikt är som det vackraste vykort. Det passar ju väldigt bra så här i juletid.

Styrelsen i MAS-föreningen har haft telefonmöte idag. Ni kan ta del av protokollet på vår hemsida.

Jag vill återigen påminna er att föreslå personer som vill sitta i valberedningen inför vårt årsmöte.

Kom ihåg att boka in MAS-dagarna på Djurönäset den 15-16 april 2004. Då ska vi ha två intressanta dagar tillsammans. Två dagar då den kommunala hälso-och sjukvården ska diskuteras utifrån ett MAS-perspektiv. Vi kommer att besökas av bland annat Eva Fernvall från Vårdförbundet. Representanter från Socialstyrelsen, kommunförbundet och landstingsförbundet kommer också att inbjudas för att ge sin syn på framtiden inom vårt arbetsområde. Sist men inte minst kommer vi också att få ta del av en spännande föreläsning och naturligtvis ska det också finnas tid för socialt umänge.

Glöm alltså nte att boka in dagarna och påminn dina kollegor också. Jag hoppas vi blir minst lika många som när vi sist möttes i Göteborg.

Med dessa ord vill jag önska er alla en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2003-11-20

Hej igen alla medlemmar!
Nu närmar sig vintern och julen och ljusen kommer allt närmare. Jag vill uppmärksamma er alla på att vår förening har kontaktpersoner i stort sett alla delar av landet. Du hittar vem som är kontaktperson i din del av landet under rubriken Föreningen-MAS och fliken kontaktpersoner.

Jag kommer under december och januari att kontakta alla kontakpersoner för att närmare presentera uppdraget och vad som är på gång i föreningen.

I december kommer jag att vara med på ett möte med olika riksföreningar för att diskutera det förslag till terminologi inom omvårdnad som Socialstyrelsen arbetat med under en längre tid. Förmodligen kommer detta förslag ut på remiss och då är det viktigt att vi är uppdaterade. Jag återkommer med mer information om detta.
Jag är också med i ett nätverk inom FAMMI tillsammans med representanter för distriktssköterskorna och kommunsjuksköterskorna. Just nu arbetar vi med att lyfta fram sjuksköterskans betydelse och roll i våra verksamheter. Jag skulle vara väldigt tacksam om ni som har arbetat med sjuksköterskans roll och betydelse kontaktar mig och berättar om ert arbete och hur hälso- och sjukvården är organiserad hos just er. Det ser som ni vet väldigt olika ut i olika kommuner.

En annan sak som också verkar vara aktuellt på många håll just nu är hur samverkan med landstinget ska fungera och organiseras utifrån den nya lagen om informationsöverföring. Även här är jag väldigt tacksam om ni som arbetat fram förslag eller har synpunkter och åsikter runt detta hör av er till mig. Maila gärna goda ideér till Mårten så för han in dem på vår hemsida.
Hur påverkas er verksamhet av att vårdtiden på sjukhusen blir allt kortare samtidigt som ekonomin i kommunerna blir allt mer ansträngd? Påverkas kvaliteten och i så fall hur och vad är det som får ”stryka på foten”? Detta är några av de frågor som känns aktuella just nu.

Jag slutar för med detta för denna gång och på återseende närmare jul.

Margareta Bladfors-Eriksson
ordförande

Du når Margareta: HÄR

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tidigare brev från ordförande 2003-10-23

Hej alla MAS:ar i Sverige!
Nu har MAS-förening haft sitt första styrelsemöte för hösten. Vi har bland annat planerat för de studiedagar som vi ska anordna till våren. Det är vår förhoppning att många MAS:ar ska komma till Djurönäset och att vi ska få två givande dagar tillsammans.

Jag vill informera alla medlemmar i föreningen att det inte valdes någon valberedning vid föregående årsmöte. Vi måste naturligtvis ha en valberedning inför årsmötet nästa år som kommer att hållas i samband med studiedagarna. Styrelsen har beslutat att förfara på följande sätt för att det ska bli riktigt och rätt. Vi vill att ni (medlemmar i föreningen) ger oss förslag på namn som kan vara lämpliga att sitta i valberedningen. De ni föreslår ska inte sitta i föreningens styrelse. 3-5 av dessa får sedan uppdraget att fungera som valberedning inför årsmötet. Sedan presenterar vi detta för årsmötet och hör om årsmötet godkänner förfaringssättet. För att allt ska bli riktigt och rätt har vi rådfrågat Vårdförbundets jurist.

Det händer en hel de inom vårt område just nu. Psykiatrin diskuteras flitigt och utredningar som berör vår verksamhet genomförs. Bland annat pågår just nu den sk. Äldrevårdsutredningen
(S 2003:04) vars syfte är att genomföra en översyn av vård och omsorg drygt 10 år efter
Ädel-reformen. Bengt Holgersson, landshövding i Skåne är utsedd till utredare. Under rubriken Fakta & Nyheter på vår hemsida kan du läsa mer om detta och där finns också en länk till utredningsuppdraget. Styrelsen vill gärna ha in så många synpunkter som möjligt om denna så att vi kan vidarebefordra dessa till utredningen. Det är som vanligt kort om tid,. Vi vill därför ha dina synpunkter så fort som möjligt. Det är viktigt att vi alla är med och påverkar vår verksamhets framtid. Om ni vill tycka till skicka dina åsikter till mig.

Jag vill också uppmärksamma er på att FAMMI (familjemedicinska institutet) är i full gång med sitt arbete. Vi finns med i ett nätverksarbete med andra föreningar inom hälso- och sjukvården. Gå gärna in på deras hemsida och läs. Där finns mycket intressant att läsa och tycka till om.

Vi är väldigt tacksamma för alla synpunkter och idéer ni vill ge oss. Ni medlemmar är vår viktigaste resurs och en förutsättning för framgångsriktigt arbete.

Hemsidan börjar bli färdig nu och vi är väldigt nöjda med den. Min förhoppning är att den ska nyttjas väl, att många goda exempel från era verksamheter presenteras och att vårt diskussionsforum används flitigt.

Med detta vill jag önska er alla fortsatt trevlig höst och på återseende.

Margareta Bladfors-Eriksson
ordförande

Du når Margareta: HÄR

Webbansvarig Mårten Davidsson