Behov av nya ledamöter i styrelsen
 

 

 

 

Vid det kommande årsmötet i Luleå den 18 maj kommer några av ledamötena att avgå från styrelsen. Utav denna anledningen söker nu föreningens valberedning intressede MASar i landet som vill ingå i MAS-riksförenings styrelse.

Arbetet som styrelseledamot innebär att styrelsen träffas 2-3 gånger per år vanligtvis i Stockholm. Utöver det sköter styrelsen sina flesta kontakter via e-post.

Skulle Du vara intresserad att ingå i styrelsen kontakta då vår valberedning:
Siw Hansson Vallentuna: siw.hansson@vallentuna.se
eller
Johanna Sopo Huddinge: 08-53531207. johanna.sopo@huddinge.se

Styrelsemöte i Vårdförbundets lokaler i Stockholm