NITHA= nationellt IT-stöd för händelseanalys

 

 


 

Uppdaterad 2013-02-05

NITHA finns nu som publicerad i landet och flera landsting har börjat att använda programmet och göra händelseananlyser. En förutsättning är dock att man är ansluten till sjunet som är ett nätverk som landstingen har. Flera kommuner är också anslutna och kan därmed i så fall använda NITHA vid händelseanalyser.

Att komma åt den publika delen av NITHA kräver också anslutning till sjunet. Har man anslutning är adressen till publika NITHA:

http://nithautv01.sll.sjunet.org/Learn/

Mer information NITHA och om att få tillgång till programmet kontakta:

Eva-Lena Ahlberg Landstinget i Östergötland via e-post: eva-lena.ahlberg@lio.se