Årsmöte 2010
 

Riksföreningen för medicinskt ansvariga - årsmöte i samband med SSF:s 100 års jubileum och konferens Lust & kunskap i Folkets hus i Stockholm.

Nu är årsmötet avklarat för detta år i MAS-riksförening. Det leddes av Marianne Lidbrink på ett förtjänstfullt sätt tyvärr inför en ganska lite skara av medlemmar.
Två ledamöter valdes om på 4 år och två nya valdes in som valberedare för 2010. Protokollet från årsmötet kommer att läggas ut så fort det är klart.