LÄNKAR
 
Uppdaterad 2016-05-20

 
Vårdhandboken Senior Alert
Socialstyrelsen Inera - IT i vården
Sveriges kommuner och landsting Sunet
Vårdförbundet Apoteket AB
Tidningen Dagens Medicin NIKOLA
Tidningen Dagens samhälle Läkemedelsverket
Svensk sjuksköterskeförening SSF MedLine
Inspektionen för vård och omsorg IVO Equalis
Medicallink Sjuksköterskan inom äldrevård
Dagens sjuksköterska Läkartidningen
FASS Forskning.se
Omvårdnadsmagasinet
Socialdepartimentet
Distriksköterskeföreningen
Riksdagen
Sjukvårdrådgivningen
SBU  
Äldreomsorgsbloggen  
   
   

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson