Kommungruppsträff med Hjälpmedelsinstitutet

Kommungruppen består av några rehebaliteringsansvariga/utvecklingsansvariga och två MARar samt jag som MAS. Sammanlagt 8 personer från kommunerna i Sverige. Från HI kommer 4-5 personer. Mötet leds av Susann Forsberg HI. Nätverket träffas två gånger per år i Stockholm. HI bjuder in och håller i dagordning.

Höstens möte var på SKL den 1/10.

Agendan
På förra mötet i våras beslutades om att några av deltagarna skulle påbörja ett arbete med att ta
fram nyckeltal inom rehabiliteringsområdet som skulle kunna användas i Socialstyrelsens öppna jämförelser. Några sådana finns idag inte men är angeläget. Socialstyrelsen har bjudit till en nationell träff angående detta nu i oktober.

Laget runt är en stående punkt där länets situation utifrån hjälpmedel presenteras av var deltagare. Vissa landsdelar har kommit längre än andra i samverkan med landstingets hjälpmedelsverksamhet.
Maria från Karlstad berättar att i Värmland har kommunerna och landstinget startat en gemensam politisk nämnd som handhar hjälpmedelsfrågan. Ett lysande exempel på hur man kan få hjälpmedelshantering m.m. att fungera bra. Likaså finns goda exempel från Norrbotten.
En förutsättning för framgång är bl.a. gemensamma riktlinjer vilket man har i flera län.

Information från HI om en hjälpmedelsdatabas som är ett stöd för alla förtskrivare. Adressen till stödet är: www.hinfo.se

Databasen ägs av företagen och av landstingen. Några kommuner finns också med. Den driftas av HI där det finns ett kansli.

Kort information från HI:
Projekt Teknik och äldre. Läs mer här.

ID-dagarna 2009 7-9 oktober. Läs mer här

Nytt projekt omkring fallprevention. Där kvalitetsområdena läkemedel, nutrition finns med samt skydd och miljö.

Fritt val - hjälpmedel. Läs mer här

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Läs mer här.


Deltagare i HI:s kommungrupp:
Mette Davidsson Kristianstad
Margit Gerhke Flyckt Kumla
Eva-Lisa Hägglund Boden
Mårten Davidsson Finspång
Marie Kemi Jönköping
Lena Karlsson Lerum
Maria Hasslid Karlstad
Christina Hallström Södertälje