Almedalsveckan 2010
 
Uppdaterad 2010-08-03

Vår ordförande Helena Gustafsson och ledamot Ulla Olsson deltog i två seminarier i Almedalen. Bägge seminarierna var välbesökta/fullsatta med engagerade politker och publik. Helena och Ulla har gjort sitt bästa för att göra MASen och den kommunala hälso- och sjukvården synlig.

Artikel i Dagens medicin

Artikel i Vårdfokus
Artikel i IT-i vården

Ättestupa eller folkhälsomål? Om aktivitet och träning i äldreomsorgen

Läs inbjudan här

En vård värd samverkan - vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

Läs inbjudan här

Båda föredragningarna sker i samverkan med:
Svensk geriatrisk förening, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Dietisternas riksförbund, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Svenska logopedförbundet, Svensk förening för allmänmedicin, PRO och SPF

Almedalsveckans hemsida 

 

 

 

 

 

Webbansvarig Mårten Davidsson